37.5 C
Bangkok
วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 20, 2024
โทร: +6620712909
อีเมล์ csrcpall@gmail.com
ฉันอยากไปประเทศจีน

ไอเดียกระฉูด !! กับสินค้ากระจูด เส้นกก และข้าวเกรียบปลาดุก ผลิตภัณฑ์จากโรงเรียนต้นแบบคอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED : School Model)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหารซีพี ออลล์ นำโดยคุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ คุณมานพ สถาพร ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สำนักปฏิบัติการ 5 - RSS...

กล้วยสร้างสรรค์ สู่ผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 9 พ.ย.2564 คุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคุณมานพ สถาพร ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สำนักปฏิบัติการ 5 - RSS ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ "ท่องโลกกล้วย ด้วยศาสตร์ของพ่อ" ณ...

ซีพี ออลล์ เตรียมขยายพื้นที่สีเขียวตามนโยบาย 7G💚 Green ประชุมแผนงานปลูกต้นไม้ ปี 2565 กับเครือข่ายความร่วมมือเพื่อปลูกป่าในเขตพื้นที่ภาคอีสาน​

8วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 คุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนซีพี ออลล์ พร้อมด้วยผู้บริหารศูนย์กระจายสินค้า DC ขอนแก่น และบุรีรัมย์ ร่วมประชุมแผนโครงการศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้ โดยมี ผศ.ดร.วิรัช อนุชานุรักษ์...

ไผ่พอเพียง..สู่อนาคตที่ยั่งยืน​ อีกหนึ่งโครงการ​ Green Living​ ที่ซีพี​ ออลล์​มอบให้แก่โรงเรียนในโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED

วันที่ 5 ส.ค. 2564 ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED จัดงานสัมมนา "ไผ่พอเพียง..สู่อนาคตที่ยั่งยืน" โดยการนี้ คุณประสิทธ์ ฉกาจธรรม​ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และคุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา​ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานยุทธศาสตร์​สิ่งแวดล้อมฯ​ ได้กล่าวถึงที่มาของโครงการ ก่อนที่การสัมมนาจะดำเนินไปด้วยเนื้อหาที่กลั่นจากประสบการณ์​ของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์​กฤษณะ...

ซีพี ออลล์ และ บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ ร่วมมือหาทางไปให้กับขยะรีไซเคิ้ลในโครงการต้นกล้าไร้ถัง

12 กรกฎาคม 2564 คุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เข้าพบ ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ จำกัด พร้อมด้วย คุณสมภพ...

ซีพี​ ออลล์… เริ่มส่งมอบพันธุ์​กล้าไม้ในโครงการ​ “ป่าล้อมวัด” และ​ “สระน้ำไร่นาฯ”

วันที่ 2 ก.ค. 2564 คุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED พร้อมด้วยทีมงานจากส่วนกลางและทีมปฏิบัติการ​ภาค​ RE ทั้งผู้บริหารและน้องๆจากร้านเซเว่น​ -​ อีเลฟเว่น​ ลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมส่งมอบพันธุ์​กล้าไม้ ล็อตที่ 1 จำนวน 8,000 ต้น...

ผลิตภัณฑ์จากโครงการเกษตรอินทรีย์ “ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน” โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

บริษัท ซีพี ออลล์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจชุมชนจำลอง อนุบาลห้างฉัตรโดยเป็นการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนนับแต่การคัดสรรพันธุ์ การเตรียมอาหาร ให้อาหาร การตรวจเช็คสภาพดิน แสง อุณหภูมิซึ่งเป็นบ้านของไส้เดือนก่อนจะเก็บผลผลิตมูลจากไส้เดือน บรรจุแล้วนำออกจำหน่าย การดำเนินโครงการจัดการเรียนด้วยวิธีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) พัฒนาการเรียนด้วยหลักสูตรแบบบูรณาการ (Integrated Curriculum)ควบคู่กับเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) เพื่อคิดอย่างผู้ประกอบกา นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก"ปราชญ์ท้องถิ่น" มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่โรงเรียนเพื่อให้สามารถการดำเนินโครงการเติบโตอย่างยืนในอนาคต SP ผู้ดูแล : ดร.กิตติภพ...

CONNEXT ED สำนักกิจการสังคมฯ ประชุมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา

วันที่ 2 ก.พ. 2564 คุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ CONNEXT ED สำนักกิจการสังคมฯ ในนามประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน พร้อมด้วยคณะทำงาน และนายวินัย สมเด็จ School Partner เข้าร่วมประชุมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา (ขนาดกลาง) ระดับกลุ่มจังหวัดที่...

CONNEXT ED นำคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินการดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียน

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 คุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะทำงานโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED นำคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินการดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียน เข้าตรวจเยี่ยมโครงการ อุทยานเกษตรพอเพียงเลี้ยงตัวเองได้ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) จ. เชียงราย ในการนี้คณะครูนักเรียนนำโดย นายผจญ กุณา ผอ.ร.ร.บ้านดู่ นายประสงค์ สิทธิวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ...

CONNEXT ED มอบทุนการศึกษา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้นักเรียนโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา บมจ.ซีพี ออลล์ โดย คุณกาญจนา ยงค์เจริญชัย เลขานุการคณะทำงานโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED สำนักกิจการสังคม และสิ่งแวดล้อม เข้าพบนางพรลักษณ์ สุพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา พร้อมครอบครัวผู้ประสบเพลิงไหม้ คือ...

ซีพี ออลล์ ผนึกกำลัง อบต.บางน้ำผึ้งขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจรด้วยแนวคิดต้นกล้าไร้ถัง พัฒนาสู่ชุมชน “บางน้ำผึ้งไร้ถัง”

วันที่ 22 ธ.ค. 2563 ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED สำนักกิจการเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป จัดสัมมนาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด "ต้นกล้าไร้ถัง" และ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับภาคีเครือข่ายชุมชนบางน้ำผึ้ง 11 หมู่บ้าน และ...

ซีพี ออลล์ สนับสนุนงบประมาณ และพิธีส่งมอบป้ายร้านกาแฟเสรีไทย

ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ คุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมและCONNEXT ED สำนักกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะทำงานโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำเสนอความเป็นมาของร้านกาแฟเสรีไทยที่บริษัทให้การสนับสนุนงบประมาณ และส่งมอบป้ายร้านกาแฟอย่างเป็นทางการแก่ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในงานกิจกรรมมหกรรมวิชาการ...

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) เป็นแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา

วันที่ 17 ธ.ค. 2563 ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED สำนักกิจการเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ในนามประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโครงการ "โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)" ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร รร.วัดนาคู พร้อมกับผู้แทนจากหลายภาคส่วน อาทิ นายฉลอง...

CPALL ถ่ายทอดแนวคิดต้นกล้าไร้ถังให้คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT)

8 ธันวาคม 2563 คุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ CONNEXT ED นำคณะทำงานเข้าร่วมประชุมพร้อมถ่ายทอดแนวคิดต้นกล้าไร้ถังให้คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในรูปแบบโครงการ ในเบื้องต้นคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯตอบตกลงที่จะเข้าร่วมภาคีเครือข่ายโรงเรียนต้นกล้าไร้ถัง ซึ่งนับเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา(สอศ.)แห่งแรกที่จะเข้าร่วมโครงการพร้อมมีแผนงานที่จะร่วมขยายเครือข่ายไปยังวิทยาลัยอาชีวะศึกษาในเครือข่ายอื่นๆในอนาคตอันใกล้นี้ จากนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกันองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง ได้นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน1 ตำบล 11 หมู่บ้านและอีก 2 โรงเรียนภายใต้การดูแล คือโรงเรียนบางน้ำผึ้งใน...

CONNEXT ED CPALL เปิดบ้านวิชาการนำเสนอผลงานที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบบูรณาการฯ

13 พฤศจิกายน 2563 คณะทำงานสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED CPALL นำโดยคุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร. เอกอนงค์ คงประสม ในฐานะรองประธาน คุณกาญจนา ยงค์เจริญชัย กรรมการ และทีมงาน ร่วมกันกับนางมรัชนก บุญภารดี ผู้อำนวยการ คณะครู...

CONNEXT ED CPALL ประชุมและพิจารณาการดำเนินงาน ยุทธศาตร์การยกระดับการจัดการการศึกษไทยในศตวรรษที่ 21

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนงานยุทธศาตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED โดยคุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และคุณกาญจนา ยงค์เจริญชัย ในฐานะคณะทำงานโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) และโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาการดำเนินงาน อาทิ ยุทธศาตร์การยกระดับการจัดการการศึกษไทยในศตวรรษที่ 21,...

ซีพี ออลล์ ร่วมพิธีลงนาม MOU โครงการ “ต้นกล้าไร้ถัง” กับโรงเรียนอนุบาลทับสะแก และเครือข่ายโรงเรียนในพื้นที่เกาะสมุย และเกาะพะงัน

วันที่ 6 ตุลาคม 2563  คุณกาญจนา ยงค์เจริญชัย ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED สำนักกิจการเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ "ต้นกล้าไร้ถัง" โดยมีกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรักสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลทับสะแก โรงเรียนทิปราษฎร์พิทยา โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา โรงเรียนเกาะสมุย โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ และ...

“ซีพี ออลล์” ผนึก ซีพี รีเทลลิงค์ มอบร้านกาแฟสร้างอาชีพ ภายใต้คอนเซป “ร้านกาแฟเสรีไทย”

วันที่ 1 ต.ค. 2563 คุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED สำนักกิจการเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมพิธีเปิด และส่งมอบร้านกาแฟ โดยมี ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี สำหรับ “ร้านกาแฟเสรีไทย”...

บมจ.ซีพี ออลล์ ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนดำเนินงานโครงการ” Our Khung Bang Kachao ประจำปี 2564″

วันที่ 29 ก.ย. 63 ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED สำนักกิจการเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม นำโดยคุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ร่วมกับตัวแทนชุมชนคุ้งบางกระเจ้า กลุ่มภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมเวิร์คช้อบแผนการดำเนินงานคณะทำงานชุดที่ 3 ว่าด้วยเรื่องการบริหารและจัดการขยะ ณ ห้องประชุมธรรมรักษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างโมเดลเป็นแหล่งต้นแบบการจัดการขยะ...

ติดตามเราได้ที่นี่

4,549แฟนคลับชอบ
7ผู้ติดตามติดตาม
0ผู้ติดตามติดตาม
5ผู้ติดตามติดตาม

ข่าวที่น่าสนใจ

เล่มเซเว่นบุ๊คอวอร์ดออนไลน์

E-book ค่ายกล่าวรรณกรรม และ 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 16