CPALL ถ่ายทอดแนวคิดต้นกล้าไร้ถังให้คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT)

1690

8 ธันวาคม 2563 คุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ CONNEXT ED นำคณะทำงานเข้าร่วมประชุมพร้อมถ่ายทอดแนวคิดต้นกล้าไร้ถังให้คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในรูปแบบโครงการ ในเบื้องต้นคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯตอบตกลงที่จะเข้าร่วมภาคีเครือข่ายโรงเรียนต้นกล้าไร้ถัง ซึ่งนับเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา(สอศ.)แห่งแรกที่จะเข้าร่วมโครงการพร้อมมีแผนงานที่จะร่วมขยายเครือข่ายไปยังวิทยาลัยอาชีวะศึกษาในเครือข่ายอื่นๆในอนาคตอันใกล้นี้

จากนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกันองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง ได้นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน1 ตำบล 11 หมู่บ้านและอีก 2 โรงเรียนภายใต้การดูแล คือโรงเรียนบางน้ำผึ้งใน โรงเรียนบางน้ำผึ้งนอก เข้ารับฟังแนวคิดการบริหารจัดการขยะในรูปแบบต้นกล้าไร้ถัง เพื่อนำไปเสริมการจัดการขยะในแบบเดิมที่ดำเนินการอยู่ ทั้งนี้อบต. บางน้ำผึ้งมีแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังคือตลาดน้ำบางน้ำผึ้งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง มีนักท่องเที่ยวแวะมาเยี่ยมชม จับจ่ายซื้อของในช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์กว่า 2 หมื่นคน ทำให้ต้องประสบกับปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่ชุมชน

โดยการนี้ ทางอบต. จึงมีแนวคิดที่จะนำวิถีต้นกล้าไร้ถังมาปฏิบัติทั้งในส่วนของโรงเรียนเพื่อปลูกฝังแนวคิดสร้างต้นกล้าเด็กนักเรียน ควบคู่กันไปกับการดำเนินการในส่วนของชุมชน และตอบตกลงที่จะลงนาม MOU ร่วมโครงการในวันที่ 22 ธันวาคมที่จะถึงนี้