31 C
Bangkok
วันอังคาร, ตุลาคม 26, 2021

ซีพี ออลล์ ผนึกกำลัง อบต.บางน้ำผึ้งขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจรด้วยแนวคิดต้นกล้าไร้ถัง พัฒนาสู่ชุมชน “บางน้ำผึ้งไร้ถัง”

วันที่ 22 ธ.ค. 2563 ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED สำนักกิจการเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป จัดสัมมนาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด "ต้นกล้าไร้ถัง" และ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับภาคีเครือข่ายชุมชนบางน้ำผึ้ง 11 หมู่บ้าน และ...

ซีพี ออลล์ สนับสนุนงบประมาณ และพิธีส่งมอบป้ายร้านกาแฟเสรีไทย

ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ คุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมและCONNEXT ED สำนักกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะทำงานโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำเสนอความเป็นมาของร้านกาแฟเสรีไทยที่บริษัทให้การสนับสนุนงบประมาณ และส่งมอบป้ายร้านกาแฟอย่างเป็นทางการแก่ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในงานกิจกรรมมหกรรมวิชาการ...

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) เป็นแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา

วันที่ 17 ธ.ค. 2563 ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED สำนักกิจการเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ในนามประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโครงการ "โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)" ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร รร.วัดนาคู พร้อมกับผู้แทนจากหลายภาคส่วน อาทิ นายฉลอง...

CPALL ถ่ายทอดแนวคิดต้นกล้าไร้ถังให้คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT)

8 ธันวาคม 2563 คุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ CONNEXT ED นำคณะทำงานเข้าร่วมประชุมพร้อมถ่ายทอดแนวคิดต้นกล้าไร้ถังให้คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในรูปแบบโครงการ ในเบื้องต้นคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯตอบตกลงที่จะเข้าร่วมภาคีเครือข่ายโรงเรียนต้นกล้าไร้ถัง ซึ่งนับเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา(สอศ.)แห่งแรกที่จะเข้าร่วมโครงการพร้อมมีแผนงานที่จะร่วมขยายเครือข่ายไปยังวิทยาลัยอาชีวะศึกษาในเครือข่ายอื่นๆในอนาคตอันใกล้นี้ จากนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกันองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง ได้นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน1 ตำบล 11 หมู่บ้านและอีก 2 โรงเรียนภายใต้การดูแล คือโรงเรียนบางน้ำผึ้งใน...

CONNEXT ED CPALL เปิดบ้านวิชาการนำเสนอผลงานที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบบูรณาการฯ

13 พฤศจิกายน 2563 คณะทำงานสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED CPALL นำโดยคุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร. เอกอนงค์ คงประสม ในฐานะรองประธาน คุณกาญจนา ยงค์เจริญชัย กรรมการ และทีมงาน ร่วมกันกับนางมรัชนก บุญภารดี ผู้อำนวยการ คณะครู...

CONNEXT ED CPALL ประชุมและพิจารณาการดำเนินงาน ยุทธศาตร์การยกระดับการจัดการการศึกษไทยในศตวรรษที่ 21

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนงานยุทธศาตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED โดยคุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และคุณกาญจนา ยงค์เจริญชัย ในฐานะคณะทำงานโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) และโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาการดำเนินงาน อาทิ ยุทธศาตร์การยกระดับการจัดการการศึกษไทยในศตวรรษที่ 21,...

ซีพี ออลล์ ร่วมพิธีลงนาม MOU โครงการ “ต้นกล้าไร้ถัง” กับโรงเรียนอนุบาลทับสะแก และเครือข่ายโรงเรียนในพื้นที่เกาะสมุย และเกาะพะงัน

วันที่ 6 ตุลาคม 2563  คุณกาญจนา ยงค์เจริญชัย ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED สำนักกิจการเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ "ต้นกล้าไร้ถัง" โดยมีกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรักสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลทับสะแก โรงเรียนทิปราษฎร์พิทยา โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา โรงเรียนเกาะสมุย โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ และ...

“ซีพี ออลล์” ผนึก ซีพี รีเทลลิงค์ มอบร้านกาแฟสร้างอาชีพ ภายใต้คอนเซป “ร้านกาแฟเสรีไทย”

วันที่ 1 ต.ค. 2563 คุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED สำนักกิจการเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมพิธีเปิด และส่งมอบร้านกาแฟ โดยมี ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี สำหรับ “ร้านกาแฟเสรีไทย”...

บมจ.ซีพี ออลล์ ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนดำเนินงานโครงการ” Our Khung Bang Kachao ประจำปี 2564″

วันที่ 29 ก.ย. 63 ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED สำนักกิจการเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม นำโดยคุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ร่วมกับตัวแทนชุมชนคุ้งบางกระเจ้า กลุ่มภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมเวิร์คช้อบแผนการดำเนินงานคณะทำงานชุดที่ 3 ว่าด้วยเรื่องการบริหารและจัดการขยะ ณ ห้องประชุมธรรมรักษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างโมเดลเป็นแหล่งต้นแบบการจัดการขยะ...

ติดตามเราได้ที่นี่

4,549แฟนคลับชอบ
7ผู้ติดตามติดตาม
0ผู้ติดตามติดตาม
1ผู้ติดตามติดตาม

ข่าวที่น่าสนใจ

เล่มเซเว่นบุ๊คอวอร์ดออนไลน์

E-book ค่ายกล่าวรรณกรรม และ 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 16