37.5 C
Bangkok
วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 20, 2024
โทร: +6620712909
อีเมล์ csrcpall@gmail.com
ฉันอยากไปประเทศจีน

ซีพี ออลล์ และ “ซีพี รีเทลลิงค์” ร่วมกันดำเนินโครงการกาแฟสร้างสุขและโอกาส

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 คุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเครื่องชงกาแฟ เครื่องบดเมล็ดกาแฟ และเครื่องปั่นสมูทที แก่สมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง โดยมีคุณดำรงชัย ภู่สุวรรณ์ นายกสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทองเป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการรถขายกาแฟเคลื่อนที่ของสมาคมฯ พร้อมกันนี้ ยังได้จัดการฝึกอบรมวิชาชีพกาแฟแก่สมาชิกสมาคมฯ...

“ตลาดนัด ซีพี ออลล์ฯ ครั้งที่ 2” สร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มคนพิการ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำนักปฏิบัติการ 3 (RE) ร่วมกันดำเนินโครงการ “ตลาดนัด ซีพี ออลล์ เปิดพื้นที่สร้างโอกาส (Giving Space Fair)” จัดสรรพื้นที่บริเวณหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเพื่อเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าต่าง ๆ ของกลุ่มผู้พิการ กลุ่มเปราะบางที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการจำหน่าย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ...

“ซีพี ออลล์” ขยายผลโครงการซีพี ออลล์ เปิดพื้นสร้างโอกาส แห่งที่ 10

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำนักปฏิบัติการ 2 (BN) เดินหน้าขยายผลโครงการซีพี ออลล์ เปิดพื้นที่สร้างโอกาส : Giving Space แห่งที่ 10 โดยมอบพื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาวิลเลจ ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี แก่ชมรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดนนทบุรี สำหรับพิธีเปิดโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13...

“ซีพี ออลล์” และ “ซีพี รีเทลลิงค์” จัด “YOUNG BARISTA CAMP” สานฝันเยาวชนสู่บาริสต้ามืออาชีพ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ประสานความร่วมมือกันดำเนินโครงการ YOUNG BARISTA CAMP 2023 เพื่อเสริมสร้างทักษะการชงกาแฟจากขั้นพื้นฐานสู่...

“ตลาดนัด ซีพี ออลล์ฯ ครั้งที่ 1” สร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มคนพิการ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำนักปฏิบัติการ 2 (BN) ร่วมกันจัดโครงการ “ตลาดนัด ซีพี ออลล์ เปิดพื้นที่สร้างโอกาส (Giving Space Fair)” เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มคนพิการหรือกลุ่มเปราะบางอื่น ๆ มาจำหน่ายสินค้าหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย   โครงการตลาดนัด ซีพี ออลล์ฯ ครั้งที่...

ซีพี ออลล์ ขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนกาแฟ ซีซัน 2 แก่ผู้บกพร่องทางการได้ยินในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยความร่วมมือระหว่างสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ และบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด จัดฝึกอบรมวิชาชีพการชงกาแฟแก่กลุ่มเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ภายใต้โครงการห้องเรียนกาแฟเป็นปีที่ 2 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนสามารถนำความรู้จากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการชงกาแฟไปประกอบอาชีพในอนาคต...

ซีพี ออลล์ ขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนกาแฟ ซีซัน 2 แก่ผู้บกพร่องทางการได้ยินในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยความร่วมมือระหว่างสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ และบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด จัดฝึกอบรมวิชาชีพการชงกาแฟแก่กลุ่มเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ภายใต้โครงการห้องเรียนกาแฟเป็นปีที่ 2 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชน...

ซีพี ออลล์ ขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนกาแฟ ซีซัน 2 แก่ผู้บกพร่องทางการได้ยินในเขตพื้นที่ภาคใต้

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยความร่วมมือระหว่างสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ และบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด      จัดฝึกอบรมวิชาชีพการชงกาแฟแก่กลุ่มเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ภายใต้โครงการห้องเรียนกาแฟเป็นปีที่ 2 ณ...

ขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนกาแฟ ซีซัน2 เพื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้การฝึกอบรม ฝึกอาชีพแก่เยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยความร่วมมือระหว่างสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ และบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด จัดฝึกอบรมวิชาชีพการชงกาแฟแก่กลุ่มเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ภายใต้โครงการห้องเรียนกาแฟเป็นปีที่ 2 ณ โรงเรียนโสตปานเลิศจังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชน...

ซีพี ออลล์ ขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนกาแฟ ซีซัน 2 แก่ผู้บกพร่องทางการได้ยินในเขตพื้นที่ภาคใต้

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยความร่วมมือระหว่างสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ และบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด      จัดฝึกอบรมวิชาชีพการชงกาแฟแก่กลุ่มเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ภายใต้โครงการห้องเรียนกาแฟเป็นปีที่ 2 ณ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชน...

CP ALL โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำนักปฏิบัติการ 2-RN เปิดโครงการ Giving Space: เปิดพื้นที่สร้างโอกาส

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำนักปฏิบัติการ 2-RN ร่วมกันดำเนินโครงการ Giving Space: เปิดพื้นที่สร้างโอกาส มอบพื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาถนนเลี่ยงเมือง (หัวรอ) รหัสร้าน บมจ. 17645 อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ให้แก่ชมรมบูรณาการอย่างยั่งยืนคนพิการตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลก เพื่อวางจำหน่ายสินค้าซึ่งผลิตโดยกลุ่มคนพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับพิธีเปิดร้านอย่างเป็นทางการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม...

ซีพี ออลล์เดินหน้าขยายผลโครงการเปิดพื้นสร้างโอกาสเป็นแห่งที่ 9

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำนักปฏิบัติการ 2-BN ร่วมกันดำเนินโครงการ Giving Space: เปิดพื้นที่สร้างโอกาส มอบพื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาเอเชียโฮมทาวน์ จุดที่ 2 รหัสร้าน บมจ. 5136 จ.นนทบุรี ให้แก่ชมรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนนทบุรี เพื่อวางจำหน่าย อาทิ ข้าวปั้นซูชิ...

ซีพี ออลล์ เดินหน้าขยายผลโครงการซีพี ออลล์ เปิดพื้นที่สร้างโอกาส : Giving Space มอบพื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาวังน้ำเขียว

ซีพี ออลล์ เดินหน้าขยายผลโครงการซีพี ออลล์ เปิดพื้นที่สร้างโอกาส : Giving Space มอบพื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาวังน้ำเขียว รหัสร้าน 9375 ให้แก่ชมรมพัฒนาอาชีพคนพิการอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เพื่อวางจำหน่ายสินค้าซึ่งผลิตโดยกลุ่มคนพิการ เป็นการสนับสนุนกลุ่มคนพิการในจังหวัดนครราชสีมาให้มีงานทำและมีรายได้อย่างยั่งยืน

“ซีพีออลล์” มอบผ้าแคนวาสในโครงการ “จากความห่วงใย สู่การให้โอกาส”

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะทำงานจากฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสังคม สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงพื้นที่ยังสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทองเพื่อมอบผ้าแคนวาส ในโครงการ “จากความห่วงใย สู่การให้โอกาส” สำหรับตัดเย็บกระเป๋าผ้าแคนวาสแก่สมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง โดยมีคุณดำรงไชย ภู่สุวรรณ์ นายกสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้แทนรับมอบและให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสังคม สำนักกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการ “จากความห่วงใย...

ซีพี ออลล์เดินหน้าขยายผลโครงการเปิดพื้นสร้างโอกาสเป็นแห่งที่ 6

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำนักปฏิบัติการ 3-RE ร่วมกันดำเนินโครงการ Giving Space: เปิดพื้นที่สร้างโอกาส มอบพื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาบางแสนสาย1 (หาดวอนนภา) รหัสร้าน บมจ. 14145 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ให้แก่ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกจังหวัดชลบุรี เพื่อวางจำหน่ายสินค้าซึ่งผลิตโดยกลุ่มเด็กออทิสติกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับพิธีเปิดร้านอย่างเป็นทางการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน...

“CP ALL” เดินหน้าโครงการเปิดพื้นที่สร้างโอกาสขยายผลสู่กลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำนักปฏิบัติการ 3-RE ร่วมกันดำเนินโครงการ Giving Space: เปิดพื้นที่สร้างโอกาส มอบพื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาเลียบบายพาสพัทยา (ฟาร์มจระเข้) รหัสร้าน 12004 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ให้แก่ศูนย์พัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สังกัดมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เพื่อวางจำหน่ายสินค้าประเภทผักสด ซึ่งปลูกโดยกลุ่มเด็กออทิสติกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับพิธีเปิดร้านอย่างเป็นทางการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14...

“CP ALL” เดินหน้าโครงการเปิดพื้นที่สร้างโอกาสสำหรับกลุ่มคนพิการ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำนักปฏิบัติการ 3-RE ร่วมกันดำเนินโครงการ Giving Space: เปิดพื้นที่สร้างโอกาส มอบพื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาบุ่งกระเบา จ.นครนายก ให้แก่สมาคมคนพิการจังหวัดนครนายกเพื่อวางจำหน่ายสินค้าซึ่งผลิตโดยกลุ่มผู้พิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับพิธีเปิดร้านอย่างเป็นทางการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 โดยมีคุณจันทร์จิรา พัฒนศิริ หัวหน้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก และคุณพิทักษ์ เพียรพิทักษ์...

“CP ALL” มอบพื้นที่สร้างอาชีพและรายได้แก่กลุ่มคนพิการจังหวัดนครพนม

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำนักปฏิบัติการ 2 ร่วมกันดำเนินโครงการ Giving Space: เปิดพื้นที่สร้างโอกาส มอบพื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น   สาขาแลนด์มาร์คพญานาค จ.นครพนม ให้แก่สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครพนม เพื่อวางจำหน่ายสินค้าซึ่งผลิตโดยกลุ่มผู้พิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     สำหรับพิธีเปิดร้านอย่างเป็นทางการจัดขึ้นเมื่อเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม  2564  โดยมีคุณแสงดาว...

“CP ALL” มอบพื้นที่สร้างอาชีพและรายได้แก่กลุ่มคนพิการจังหวัดอุดรธานี

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำนักปฏิบัติการ 2 ร่วมกันดำเนินโครงการ Giving Space: เปิดพื้นที่สร้างโอกาส มอบพื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาหนองประจักษ์ จังหวัดอุดรธานี ให้แก่สมาคมรวมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจากคุณสดุดี อัศวินะกุล รองผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ สำนักปฏิบัติการ 2 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด...

“ซีพี ออลล์” เปิดพื้นที่สร้างโอกาสแก่กลุ่มคนพิการ

คณะผู้บริหารจากสำนักปฏิบัติการ 1 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณสุวัจชัย บุญเขียว เขต 1 คุณสถาพร แสงทอง FC คุณจำลอง ศรีสวัสดิ์ FC คุณปิยพงศ์ รุจิรกาล FC คุณมุกดาวรรณ์ มุกสี FC...

ติดตามเราได้ที่นี่

4,549แฟนคลับชอบ
7ผู้ติดตามติดตาม
0ผู้ติดตามติดตาม
5ผู้ติดตามติดตาม

ข่าวที่น่าสนใจ

เล่มเซเว่นบุ๊คอวอร์ดออนไลน์

E-book ค่ายกล่าวรรณกรรม และ 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 16