25.9 C
Bangkok
วันพุธ, กันยายน 27, 2023
โทร: +6620712909
อีเมล์ csrcpall@gmail.com

ขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนกาแฟ ซีซัน2 เพื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้การฝึกอบรม ฝึกอาชีพแก่เยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยความร่วมมือระหว่างสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ และบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด จัดฝึกอบรมวิชาชีพการชงกาแฟแก่กลุ่มเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ภายใต้โครงการห้องเรียนกาแฟเป็นปีที่ 2 ณ โรงเรียนโสตปานเลิศจังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชน...

ซีพี ออลล์ ขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนกาแฟ ซีซัน 2 แก่ผู้บกพร่องทางการได้ยินในเขตพื้นที่ภาคใต้

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยความร่วมมือระหว่างสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ และบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด      จัดฝึกอบรมวิชาชีพการชงกาแฟแก่กลุ่มเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ภายใต้โครงการห้องเรียนกาแฟเป็นปีที่ 2 ณ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชน...

CP ALL โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำนักปฏิบัติการ 2-RN เปิดโครงการ Giving Space: เปิดพื้นที่สร้างโอกาส

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำนักปฏิบัติการ 2-RN ร่วมกันดำเนินโครงการ Giving Space: เปิดพื้นที่สร้างโอกาส มอบพื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาถนนเลี่ยงเมือง (หัวรอ) รหัสร้าน บมจ. 17645 อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ให้แก่ชมรมบูรณาการอย่างยั่งยืนคนพิการตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลก เพื่อวางจำหน่ายสินค้าซึ่งผลิตโดยกลุ่มคนพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับพิธีเปิดร้านอย่างเป็นทางการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม...

ซีพี ออลล์เดินหน้าขยายผลโครงการเปิดพื้นสร้างโอกาสเป็นแห่งที่ 9

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำนักปฏิบัติการ 2-BN ร่วมกันดำเนินโครงการ Giving Space: เปิดพื้นที่สร้างโอกาส มอบพื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาเอเชียโฮมทาวน์ จุดที่ 2 รหัสร้าน บมจ. 5136 จ.นนทบุรี ให้แก่ชมรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนนทบุรี เพื่อวางจำหน่าย อาทิ ข้าวปั้นซูชิ...

ซีพี ออลล์ เดินหน้าขยายผลโครงการซีพี ออลล์ เปิดพื้นที่สร้างโอกาส : Giving Space มอบพื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาวังน้ำเขียว

ซีพี ออลล์ เดินหน้าขยายผลโครงการซีพี ออลล์ เปิดพื้นที่สร้างโอกาส : Giving Space มอบพื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาวังน้ำเขียว รหัสร้าน 9375 ให้แก่ชมรมพัฒนาอาชีพคนพิการอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เพื่อวางจำหน่ายสินค้าซึ่งผลิตโดยกลุ่มคนพิการ เป็นการสนับสนุนกลุ่มคนพิการในจังหวัดนครราชสีมาให้มีงานทำและมีรายได้อย่างยั่งยืน

“ซีพีออลล์” มอบผ้าแคนวาสในโครงการ “จากความห่วงใย สู่การให้โอกาส”

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะทำงานจากฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสังคม สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงพื้นที่ยังสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทองเพื่อมอบผ้าแคนวาส ในโครงการ “จากความห่วงใย สู่การให้โอกาส” สำหรับตัดเย็บกระเป๋าผ้าแคนวาสแก่สมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง โดยมีคุณดำรงไชย ภู่สุวรรณ์ นายกสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้แทนรับมอบและให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสังคม สำนักกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการ “จากความห่วงใย...

ซีพี ออลล์เดินหน้าขยายผลโครงการเปิดพื้นสร้างโอกาสเป็นแห่งที่ 6

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำนักปฏิบัติการ 3-RE ร่วมกันดำเนินโครงการ Giving Space: เปิดพื้นที่สร้างโอกาส มอบพื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาบางแสนสาย1 (หาดวอนนภา) รหัสร้าน บมจ. 14145 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ให้แก่ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกจังหวัดชลบุรี เพื่อวางจำหน่ายสินค้าซึ่งผลิตโดยกลุ่มเด็กออทิสติกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับพิธีเปิดร้านอย่างเป็นทางการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน...

“CP ALL” เดินหน้าโครงการเปิดพื้นที่สร้างโอกาสขยายผลสู่กลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำนักปฏิบัติการ 3-RE ร่วมกันดำเนินโครงการ Giving Space: เปิดพื้นที่สร้างโอกาส มอบพื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาเลียบบายพาสพัทยา (ฟาร์มจระเข้) รหัสร้าน 12004 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ให้แก่ศูนย์พัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สังกัดมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เพื่อวางจำหน่ายสินค้าประเภทผักสด ซึ่งปลูกโดยกลุ่มเด็กออทิสติกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับพิธีเปิดร้านอย่างเป็นทางการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14...

“CP ALL” เดินหน้าโครงการเปิดพื้นที่สร้างโอกาสสำหรับกลุ่มคนพิการ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำนักปฏิบัติการ 3-RE ร่วมกันดำเนินโครงการ Giving Space: เปิดพื้นที่สร้างโอกาส มอบพื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาบุ่งกระเบา จ.นครนายก ให้แก่สมาคมคนพิการจังหวัดนครนายกเพื่อวางจำหน่ายสินค้าซึ่งผลิตโดยกลุ่มผู้พิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับพิธีเปิดร้านอย่างเป็นทางการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 โดยมีคุณจันทร์จิรา พัฒนศิริ หัวหน้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก และคุณพิทักษ์ เพียรพิทักษ์...

“CP ALL” มอบพื้นที่สร้างอาชีพและรายได้แก่กลุ่มคนพิการจังหวัดนครพนม

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำนักปฏิบัติการ 2 ร่วมกันดำเนินโครงการ Giving Space: เปิดพื้นที่สร้างโอกาส มอบพื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น   สาขาแลนด์มาร์คพญานาค จ.นครพนม ให้แก่สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครพนม เพื่อวางจำหน่ายสินค้าซึ่งผลิตโดยกลุ่มผู้พิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย     สำหรับพิธีเปิดร้านอย่างเป็นทางการจัดขึ้นเมื่อเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม  2564  โดยมีคุณแสงดาว...

“CP ALL” มอบพื้นที่สร้างอาชีพและรายได้แก่กลุ่มคนพิการจังหวัดอุดรธานี

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำนักปฏิบัติการ 2 ร่วมกันดำเนินโครงการ Giving Space: เปิดพื้นที่สร้างโอกาส มอบพื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาหนองประจักษ์ จังหวัดอุดรธานี ให้แก่สมาคมรวมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจากคุณสดุดี อัศวินะกุล รองผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ สำนักปฏิบัติการ 2 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด...

“ซีพี ออลล์” เปิดพื้นที่สร้างโอกาสแก่กลุ่มคนพิการ

คณะผู้บริหารจากสำนักปฏิบัติการ 1 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณสุวัจชัย บุญเขียว เขต 1 คุณสถาพร แสงทอง FC คุณจำลอง ศรีสวัสดิ์ FC คุณปิยพงศ์ รุจิรกาล FC คุณมุกดาวรรณ์ มุกสี FC...

“ซีพี ออลล์” จับมือศิลปินจิตอาสาและองค์กรคนพิการ แถลงข่าวเปิดตัวโครงการซีพี ออลล์ จากความห่วงใยสู่การให้โอกาสฯ

ซีพี ออลล์ จากความห่วงใยสู่การให้โอกาส- Giving Ambassadors: from  “Care” to “Share”  โดยมีศิลปินนักออกแบบคารักเตอร์ชื่อ และผู้บริหารองค์กรคนพิการ 4 แห่งเข้าร่วมแถลงข่าว เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ บ้านดุสิตธานี นายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี...

“ซีพี ออลล์” ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ นำ “ยังบาริสต้าแชมป์เปี้ยน” เปิดโลกการเรียนรู้ที่ไต้หวัน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม, หน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ ร่วมด้วยหน่วยงานการตลาดบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด และสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ จัดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ที่ไต้หวัน เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนไทยที่บกพร่องทางการได้ยินซึ่งเป็นผู้ชนะเลิศจากโครงการ YOUNG BARISTA CAMP ได้ทัศนศึกษายังแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของไต้หวัน อีกทั้งได้พบปะและเรียนรู้การทำกาแฟจากบาริสต้ามืออาชีพระดับโลกชาวไต้หวัน ระหว่างวันที่...

“ซีพี ออลล์” ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ นำกลุ่มเกษตรกรผู้พิการชาวไทยศึกษาดูงานฟาร์มเกษตรไต้หวัน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ จัดโครงการศึกษาดูงานฟาร์มเกษตรไต้หวัน ระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรผู้พิการชาวไทย นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มเกษตรในความรับผิดชอบต่อไป สำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้พิการชาวไทยที่เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานฟาร์มเกษตรไต้หวันมีทั้งสิ้น 4 คน โดยเป็นผู้แทนจากใจดีฟาร์ม มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ 2 คน และยิ้มสู้ฟาร์ม มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ 2...

ซีพี ออลล์ และซีพี รีเทลลิงค์ ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันฯ จัดโครงการ YOUNG BARISTA CAMP

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ และบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ ประสานความร่วมมือกันดำเนินโครงการ YOUNG BARISTA CAMP เพื่อเสริมสร้างทักษะการชงกาแฟจากขั้นพื้นฐานสู่บาริสต้ามืออาชีพแก่เยาวชนที่บกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 24 คน...

ซีพี ออลล์ ร่วมกับ ซีพี รีเทลลิงค์ จัดโครงการ ห้องเรียนกาแฟ ฝึกอาชีพนอกห้องเรียน

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานการตลาด บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการชงกาแฟให้แก่กลุ่มเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและเด็กพิเศษอื่น ๆ ภายใต้โครงการห้องเรียนกาแฟ ณ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนในกลุ่มดังกล่าวได้เรียนรู้นอกเหนือจากตำราเรียน สามารถนำความรู้จากการได้ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการชงกาแฟไปประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งเป็นการเปิดประสบการณ์เพื่อเป็นแรงจูงใจและทางเลือกให้เยาวชนเกิดความสนใจในอาชีพบาริสต้า...

ติดตามเราได้ที่นี่

4,549แฟนคลับชอบ
7ผู้ติดตามติดตาม
0ผู้ติดตามติดตาม
5ผู้ติดตามติดตาม

ข่าวที่น่าสนใจ