“ซีพี ออลล์” และ “ซีพี รีเทลลิงค์” จัด “YOUNG BARISTA CAMP” สานฝันเยาวชนสู่บาริสต้ามืออาชีพ

0
542

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ประสานความร่วมมือกันดำเนินโครงการ YOUNG BARISTA CAMP 2023 เพื่อเสริมสร้างทักษะการชงกาแฟจากขั้นพื้นฐานสู่ บาริสต้ามืออาชีพแก่เยาวชนที่บกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 24 คน


โครงการ YOUNG BARISTA CAMP 2023 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยนำกลุ่มนักเรียนบกพร่องทางการได้ยินที่มีความสามารถโดดเด่นจำนวน 24 คนจากสถานศึกษา 4 แห่ง คือ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี และโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนกาแฟมาเข้าค่ายต่อยอดเพื่อเสริมสร้างทักษะการชงกาแฟขั้นพื้นฐานสู่การเป็นบาริสต้ามืออาชีพ ผ่านกระบวนการฝึกอบรมจากวิทยากรมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ต่าง ๆ แก่กลุ่มเยาวชนอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้โครงการ YOUNG BARISTA CAMP 2023 เป็นการจัดการแข่งขันบาริสต้าสำหรับเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยินต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2


โดยในวันแรกเป็นการปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการชงกาแฟ เพื่อทบทวนความรู้ดังกล่าวแก่กลุ่มเยาวชน และในวันที่สองเป็นการแข่งขัน ซึ่งเป็นการแข่งขันประเภททีม ๆ ละ 6 คน โดยแข่งขันการชงเครื่องดื่ม 3 ชนิด ๆ ละ 4 แก้ว คือ เอสเพรสโซ่ร้อน (6 นาที) , คาปูชิโน่ร้อน (12 นาที) และ เมนูพิเศษ (20 นาที) ก่อนการแข่งขันเปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนได้ฝึกซ้อมและระดมสมองเพื่อคิดค้นเมนู Signature Drink สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันครั้งนี้ คือ ทีมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สมาชิกทีมประกอบด้วย เด็กชายพรเทพ พรมมิ, เด็กชายคาร์บอนด์ งามพลกรัง, เด็กชายรัชชานนท์ สอนเขียว, นางสาวนุชศรา เสนอใจ, นางสาวจีรนันท์ บุญชู, นางสาวศุภรักษ์ แนบสำโรง โดยมี อาจารย์กมลวรรณ์ ศีระชาติ เป็นผู้ควบคุมทีม


สำหรับพิธีปิดการแข่งขันและมอบวุฒิบัตรได้รับเกียรติจากคุณวันทนีย์ นามะสนธิ ที่ปรึกษาสายงานพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานปิดการแข่งขันและมอบวุฒิบัตร