“ซีพี ออลล์” และ “ซีพี รีเทลลิงค์” จัด “YOUNG BARISTA CAMP 2024” สานฝันเยาวชนสู่บาริสต้ามืออาชีพ

63

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ประสานความร่วมมือกันดำเนินโครงการ YOUNG BARISTA CAMP 2024 เพื่อเสริมสร้างทักษะการชงกาแฟจากขั้นพื้นฐานสู่บาริสต้ามืออาชีพแก่เยาวชนที่บกพร่องทางการได้ยินและการเรียนรู้ จำนวน 30 คน

โครงการ YOUNG BARISTA CAMP 2024 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2567 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยนำกลุ่มนักเรียนบกพร่องทางการได้ยินและการเรียนรู้ที่มีความสามารถโดดเด่นจำนวน 30 คนจากสถานศึกษา 5 แห่ง คือ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์, โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ, โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล, โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล และโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนกาแฟ ซีซัน 3 มาเข้าค่ายต่อยอดเพื่อเสริมสร้างทักษะการชงกาแฟขั้นพื้นฐานสู่การเป็นบาริสต้ามืออาชีพ ผ่านกระบวนการฝึกอบรมจากวิทยากรมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ต่าง ๆ แก่กลุ่มเยาวชนอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้โครงการ YOUNG BARISTA CAMP 2024 เป็นการจัดการแข่งขันบาริสต้าสำหรับเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยินและการเรียนรู้ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3

พิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากคุณนุชรัตน์ พรพุทธษา ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ด้านส่งเสริมธุรกิจพิเศษ Bellinee’s Bake & Brew หน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่พรีเมี่ยม คาเฟ่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน โดยในวันแรกเป็นการปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการชงกาแฟ เพื่อทบทวนความรู้ดังกล่าวแก่กลุ่มเยาวชน และในวันที่สองเป็นการแข่งขัน ซึ่งเป็นการแข่งขันประเภททีม ๆ ละ 6 คน โดยแข่งขันการชงเครื่องดื่ม 3 ชนิด ๆ ละ 4 แก้ว คือ เอสเพรสโซ่ร้อน (6 นาที), คาปูชิโน่ร้อน (12 นาที) และ เมนูพิเศษ (20 นาที) ก่อนการแข่งขันเปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนได้ฝึกซ้อมและระดมสมองเพื่อคิดค้นเมนู Signature Drink นอกจากการเรียนรู้วิธีชงกาแฟ ยังมีกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ อาทิ เสริมสร้างกำลังใจโดยแขกรับเชิญพิเศษ : คุณเอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินไร้แขน นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิอาร์ตโนแฮนด์, การแข่งขันประดิษฐ์โคมไฟ เป็นต้น

พิธีปิดการแข่งขันและมอบเกียรติบัตรได้รับเกียรติจากคุณวิเชียร จึงวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด เป็นประธาน สำหรับ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับเครื่องชงกาแฟ เครื่องบดเมล็ดกาแฟ พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล, รางวัลพิเศษ The Best Signature Coffee Drinks ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล

#CPALL #CSRCPALL #KUDSAN #คัดสรร #เบลลินี่ #Bellinee’s #CPRetailink #ซีพีรีเทลลิงค์ #สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันประจำกรุงเทพฯ #DKSHThailand #อ๊ะห์ #นาบาติ