“ซีพี ออลล์” และ “ซีพี รีเทลลิงค์” จัด “YOUNG BARISTA CAMP 2024” สานฝันเยาวชนสู่บาริสต้ามืออาชีพ

0
1077

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ประสานความร่วมมือกันดำเนินโครงการ YOUNG BARISTA CAMP 2024 เพื่อเสริมสร้างทักษะการชงกาแฟจากขั้นพื้นฐานสู่บาริสต้ามืออาชีพแก่เยาวชนที่บกพร่องทางการได้ยินและการเรียนรู้ จำนวน 30 คน

โครงการ YOUNG BARISTA CAMP 2024 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม  2567 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยนำกลุ่มนักเรียนบกพร่องทางการได้ยินและการเรียนรู้ที่มีความสามารถโดดเด่นจำนวน 30 คนจากสถานศึกษา 5 แห่ง คือ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์, โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ, โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล, โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล  และโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนกาแฟ ซีซัน 3 มาเข้าค่ายต่อยอดเพื่อเสริมสร้างทักษะการชงกาแฟขั้นพื้นฐานสู่การเป็นบาริสต้ามืออาชีพ ผ่านกระบวนการฝึกอบรมจากวิทยากรมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ต่าง ๆ แก่กลุ่มเยาวชนอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้โครงการ YOUNG BARISTA CAMP 2024 เป็นการจัดการแข่งขันบาริสต้าสำหรับเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยินและการเรียนรู้ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3

พิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากคุณนุชรัตน์ พรพุทธษา ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ด้านส่งเสริมธุรกิจพิเศษ Bellinee’s Bake & Brew หน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่พรีเมี่ยม คาเฟ่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน โดยในวันแรกเป็นการปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการชงกาแฟ เพื่อทบทวนความรู้ดังกล่าวแก่กลุ่มเยาวชน และในวันที่สองเป็นการแข่งขัน ซึ่งเป็นการแข่งขันประเภททีม ๆ ละ 6 คน โดยแข่งขันการชงเครื่องดื่ม 3 ชนิด คือ เอสเพรสโซ่ร้อน, คาปูชิโน่ร้อน และเมนูพิเศษ รวมเวลาการแข่งขัน 30 นาที ก่อนการแข่งขันเปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนได้ฝึกซ้อมและระดมสมองเพื่อคิดค้นเมนู Signature Drink นอกจากการเรียนรู้วิธีชงกาแฟ ยังมีกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ อาทิ เสริมสร้างกำลังใจโดยแขกรับเชิญพิเศษ : คุณเอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินไร้แขน นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิอาร์ตโนแฮนด์, การแข่งขันประดิษฐ์โคมไฟ เป็นต้น

พิธีปิดการแข่งขันและมอบเกียรติบัตรได้รับเกียรติจากคุณวิเชียร จึงวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด เป็นประธาน สำหรับ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้รับเครื่องชงกาแฟ เครื่องบดเมล็ดกาแฟ พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล  ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล, รางวัลพิเศษ The Best Signature Coffee Drinks ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล