ซีพี ออลล์ เดินหน้าขยายผลโครงการซีพี ออลล์ เปิดพื้นที่สร้างโอกาส : Giving Space มอบพื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาวังน้ำเขียว

0
936

ซีพี ออลล์ เดินหน้าขยายผลโครงการซีพี ออลล์ เปิดพื้นที่สร้างโอกาส : Giving Space มอบพื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาวังน้ำเขียว รหัสร้าน 9375 ให้แก่ชมรมพัฒนาอาชีพคนพิการอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เพื่อวางจำหน่ายสินค้าซึ่งผลิตโดยกลุ่มคนพิการ เป็นการสนับสนุนกลุ่มคนพิการในจังหวัดนครราชสีมาให้มีงานทำและมีรายได้อย่างยั่งยืน