ซีพี ออลล์เดินหน้าขยายผลโครงการเปิดพื้นสร้างโอกาสเป็นแห่งที่ 9

436

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำนักปฏิบัติการ 2-BN ร่วมกันดำเนินโครงการ Giving Space: เปิดพื้นที่สร้างโอกาส มอบพื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาเอเชียโฮมทาวน์ จุดที่ 2 รหัสร้าน บมจ. 5136 จ.นนทบุรี ให้แก่ชมรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนนทบุรี เพื่อวางจำหน่าย อาทิ ข้าวปั้นซูชิ กุ้ง-ปลาแซลม่อนดองซีอิ๋วญี่ปุ่น สลัดโรล ซึ่งผลิตโดยกลุ่มคนพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


สำหรับพิธีเปิดร้านอย่างเป็นทางการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 โดยมีคุณสุรีรัตน์ กานบัวแก้ว ผอ.ศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดนนทบุรี และคุณพรรณี ศรีบรรเทา รองประธานมูลนิธิคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี ร่วมด้วยคุณนฤมล เขียวแกร รองผู้จัดการทั่วไปด้านปฏิบัติการ พื้นที่ 2-BN สำนักปฏิบัติการ 2 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) คุณยงชยุต ภิญโญ และคุณมลชัย บุญรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ พื้นที่ 2-BN สำนักปฏิบัติการ 2 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเป็นประธานเปิด พร้อมทั้งมีคุณนลินี วรรณทอง รักษาการผู้จัดการเขต พื้นที่ 2-BN สำนักปฏิบัติการ 2 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก