33.9 C
Bangkok
วันพฤหัสบดี, กันยายน 21, 2023
โทร: +6620712909
อีเมล์ csrcpall@gmail.com

ซีพีออลล์ สนับสนุนของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค สำนักงานหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. และกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อส่งมอบความสุขแก่เด็ก ๆ ในชุมชนรอบร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ...

ซีพี ออลล์ ร่วมหารือกับทีม รองผู้ว่าฯ กทม. ร่วมผลักดันโครงการเพื่อสังคม การศึกษาและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2565 คุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นำทีมคณะผู้บริหารสำนักฯ เข้าพบคุณศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะที่ปรึกษา โดยหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง ซีพี ออลล์ และกรุงเทพมหานคร ในการสนับสนุนโครงการพัฒนาสังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ทั้งนี้ รองผู้ว่าฯ ศานนท์...

ซีพี ออลล์เดินหน้าขยายผลโครงการเปิดพื้นสร้างโอกาสแห่งที่ 7

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำนักปฏิบัติการ 1-RC ร่วมกันดำเนินโครงการ Giving Space: เปิดพื้นที่สร้างโอกาส มอบพื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาบางแม่หม้าย (สุพรรณบุรี) รหัสร้าน บมจ. 13630 อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ให้แก่ โรงเรียนวัดบางสาม เพื่อวางจำหน่ายน้ำดื่มตราโรงเรียนวัดบางสาม และผักสด...

พิธีรับโล่พระราชทานรางวัลวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 5

ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น. ที่ผ่านมา พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีรับโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลวรรณกรรม “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “หนึ่งชีวิตคำนึง” ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น...

“ซีพีออลล์” ส่งต่อกำลังใจแก่นักเรียนและนักศึกษาคนพิการ “พระมหาไถ่”

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำนักปฏิบัติการ 3 มอบชุดอาหารว่างและเสื้อยืด จำนวน 200 ชุดแก่นักเรียนและนักศึกษาคนพิการในสังกัดมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จ.ชลบุรี โดยมี คุณเจนวิทย์ โลพันธ์ศรี ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปด้านปฏิบัติการ และคุณธวัช ตันนะรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส่วนงานบริหารทั่วไปปฏิบัติการ พร้อมด้วยทีมงานจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ให้เกียรติเป็นผู้แทนบริษัทฯ...

“ซีพี ออลล์” สนับสนุนการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ครูภาษาไทย

28บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้การสนับสนุนสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดการสัมมนาให้ความรู้แก่ครูภาษาไทย ในหัวข้อ “รู้สิ่งใดไม่รู้สู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี” โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 120 คน จำแนกเป็นออนไซท์ 40 คน และออนไลน์ 80 คน การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564...

ซีพี ออลล์ ส่งมอบชุดอาหารแห้งแก่ผู้กักตัวในโครงการ คนไทยไม่ทิ้งกัน แก่ที่ว่าการอำเภอบ้านบึง จ.ชลบุรี

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบชุดอาหารแห้งและน้ำดื่มจำนวน 400 ชุดในโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันแก่ที่ว่าการอำเภอบ้านบึง จ.ชลบุรี เพื่อนำไปส่งต่อแก่กลุ่มผู้กักตัวซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจน โดยมีคุณพิทักษ์ เพียรพิทักษ์ ผู้จัดการทั่วไปด้านปฏิบัติการ พื้นที่ RE สำนักปฏิบัติการ 3 พร้อมทีมงานจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ให้เกียรติเป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบแก่คุณพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล...

โครงการโครงการสะพานดิจิทัล เพิ่มทักษะดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการค้าขายออนไลน์

โครงการสะพานดิจิทัล Saphan Digital ในความร่วมมือจาก Google และ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มทักษะทางดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการค้าขายออนไลน์ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจเพิ่มทักษะความรู้ โดยจัดการเรียนการสอนด้านดิจิทัลออนไลน์ .. ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียนรู้การทำธุรกิจเบื้องต้น เรียนรู้การใช้เครื่องมือดิจิทัล ในด้านต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาและต่อยอด การทำธุระกิจออนไลน์ในปัจจุบัน เรียนรู้การทำการตลาดออนไลน์ โดยวิทยากรจาก Google ประเทศไทยและนักธุรกิจผู้มีประสบการณ์ ดูรายละเอียดโครงการพร้อมลงทะเบียนเข้าเรียนด้วยตนเองที่ https://saphandigital.moc.go.th/ Line :...

เปิดรับสมัครแล้ว การประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ ๕

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จึงได้จัดโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์ อุชเชนี” ประจำปี 2564 (ปีที่ 5) โดยคัดสรรและพิจารณาผลงานเขียนที่มีเนื้อหาและลักษณะตามเกณฑ์ที่กำหนด จากผลงานเขียนที่ส่งเข้าประกวดทั่วประเทศ เพื่อพิจารณาตัดสินมอบรางวัลแก่นักเขียนที่มีคุณภาพดี โดยแบ่งงานเขียนเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1. ประเภทกลอนสุภาพ แบ่งเป็น...

ซีพี ออลล์ ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา 1 กระทรวง 1 การให้

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้การสนับสนุนเครือข่ายการศึกษาโดยร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมกิจกรรม : การอบรมสัมมนาร่วมกัน โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี” เน้นย้ำการเป็นข้าราชการที่ดี เก่ง มีจิตสาธารณะ ทำงานเพื่อประเทศชาติ ตอบสนองความต้องการประชาชน เมื่อวันที่ 5-7 เม.ย. 64 ที่ผ่านมา...

ซีพี ออลล์ ร่วมสนับสนุนจัดงานนิทรรศการหนังสือ ABC Book Fest 2020

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอิ่มสะดวก “เซเว่นอีเลฟเว่น” ประเทศไทย ให้การสนับสนุนงานนิทรรศการหนังสือ ABC Book Fest 2020 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - วันที่ 2...

ซีพี ออลล์ ร่วมกับโครงการเถ่าแก่น้อยรุ่นที่ 6 สอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในอำเภอปากช่อง

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ทีมงานโครงการเถ่าแก่น้อยรุ่นที่ 6 (FLP6) สาขาปากช่องซอย 16 ได้จัดกิจกรรม สอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในอำเภอปากช่อง ตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงประชานุสรณ์...

ซีพี ออลล์ และสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันฯ แถลงข่าวโครงการประกวดเรียงความ ชิงไปไต้หวันฟรี

สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยผู้สนับสนุนหลัก จัดแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการความร่วมมือไทย-ไต้หวัน ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้” เพื่อจัดการประกวดการเขียนเรียงความหรือสารคดีพร้อมภาพประกอบ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ชิงรางวัลทัศนศึกษาที่ไต้หวัน 6 วัน 5 คืน ฟรี รวม 18 รางวัล งานแถลงข่าวดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน...

การประกวดการเขียนเรียงความหรือสารคดี เป็นภาษาไทย พร้อมภาพประกอบ ชิงรางวัลเที่ยวไต้หวันยกทีม

ขอเชิญเยาวชนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ที่มีความสามารถด้านการเขียนวรรณกรรมและงานศิลปะ เข้าร่วม “โครงการความร่วมมือไทย-ไต้หวัน ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ การประกวดการเขียนเรียงความหรือสารคดี เป็นภาษาไทย พร้อมภาพประกอบ” โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) หมดเขตรับสมัคร 27 ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการ แบบออฟไลน์ ได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือเชิญ...

ซีพี ออลล์ จัดค่าย บันไดกวี ครั้งที่ ๕ หนุนเยาวชนและครูอาจารย์ ด้านกวีนิพนธ์ไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการโครงการหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประสานความร่วมมือกันดำเนินโครงการบันไดกวี อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๕ โดยคัดเลือกเยาวชนและครูอาจารย์จากทั่วประเทศ รวม ๖๕ คน เข้าค่ายปฏิบัติการเรียนรู้กลยุทธ์การเขียนฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทย จากศิลปินแห่งชาติและกวีซีไรต์ โครงการบันไดกวีจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสเยาวชนและครูอาจารย์เข้าใจรูปแบบฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทย มีความสามารถในการสร้างสรรค์กวีนิพนธ์ที่มีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์...

“ซีพี ออลล์” สนับสนุนการจัดประกวดเยาวชนต้นแบบ “แฟนพันธุ์แท้พระอภัยมณี”

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้การสนับสนุนสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์จัดการประกวดเยาวชนต้นแบบ “แฟนพันธุ์แท้พระอภัยมณี” เนื่องในวันสุนทรภู่ ณ หอสมุดเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมอบอาหารว่างและอาหารกลางวันแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญของวันสุนทรภู่ ร่วมสืบสานภาษาไทยและวรรณคดีไทย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ๘๔ คน สำหรับพิธีเปิดการประกวดได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร...

“ซีพีออลล์” จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อไอที ขานรับนโยบายจัดการศึกษายุค 4.0

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ประสานความร่วมมือกับชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้ Application เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับวิทยากรอิสลามศึกษา 4.0” สำหรับวิทยากรอิสลามศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 103 คน การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้ Application เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับวิทยากรอิสลามศึกษา 4.0”จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอัล มีรอซ...

อุดหนุนเมล่อน “ใจดีฟาร์ม” ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรผู้พิการ

อุดหนุนเมล่อน “ใจดีฟาร์ม” ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมรายได้อย่างยั่งยืนแก่เกษตรกรผู้พิการ สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้บริหาร เพื่อนพนักงานและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์เมล่อนแบรนด์ “ใจดีฟาร์ม” พันธุ์ซูบาริคิง (Zubari King)เนื้อสีส้ม สายพันธุ์แท้จากญี่ปุ่น ปลูกในโรงเรือนระบบปิดป้องกันแมลง ปลอดสารพิษ การันตีความหวาน 15 บริกซ์ปลูกโดยเกษตรกรผู้พิการ วางจำหน่าย ณ...

“ซีพี ออลล์” รับถ้วยพระราชทานฯ องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ระดับประเทศ

“ซีพี ออลล์” รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในฐานะองค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านระดับประเทศ โดยคุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นผู้แทนบริษัทฯ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านระดับประเทศ ประจำปี 2561 พิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่รางวัลยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านประจำปีพุทธศักราช 2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22...

ซีพี ออลล์ จัดค่าย บันไดกวี ครั้งที่ ๔

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนัก กิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการโครงการหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประสานความร่วมมือกันดำเนินโครงการบันไดกวี รุ่นที่ 4 ส่งเสริมเยาวชนและครูอาจารย์จากทั่วประเทศ รวม 67 คน เข้าค่ายปฏิบัติการเรียนรู้กลยุทธ์การเขียนฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทย จากศิลปินแห่งชาติและกวีซีไรต์ ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม   โครงการบันไดกวี รุ่นที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3...

ติดตามเราได้ที่นี่

4,549แฟนคลับชอบ
7ผู้ติดตามติดตาม
0ผู้ติดตามติดตาม
5ผู้ติดตามติดตาม

ข่าวที่น่าสนใจ