27.2 C
Bangkok
วันศุกร์, ธันวาคม 1, 2023
โทร: +6620712909
อีเมล์ csrcpall@gmail.com

“ซีพี ออลล์” จัดโครงการ ค่ายกล้าวรรณกรรมและ ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝันครั้งที่ 13

ในวันที่ 1-4 ตุลาคม 2559 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ “ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น” โดยสำนักกิจกรรมสังคมสร้างเยาวชนสู่เส้นทางนักเขียนและนักวาดการ์ตูน ประสานความร่วมมือกับ 4 องค์กร จัดโครงการ “ค่ายกล้าวรรณกรรม” และ “ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” สืบเนื่องเป็นปีที่ 13 ภายใต้แนวคิด...

ซีพี ออลล์ หนุนโครงการอบรมเรื่อง “คำพ่อสอน” เนื่องในโอกาสมหามงคล

ในวันวันเสาร์ที่ ๘ - วันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการโครงการอบรมเรื่อง “คำพ่อสอน” เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี เพื่อชี้แนะให้ครูผู้สอนภาษาไทยเข้าใจและเห็นประจักษ์ในคุณค่าของพระราชกระแสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว...

ซีพี ออลล์ ขับเคลื่อนโครงการ หนังสือเล่มเล็ก เขียนสร้างสรรค์ ผ่านเส้นสาย ถวายพ่อของแผ่นดิน

ในวันที่ 25-26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมการ์ตูนไทย และ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ ขับเคลื่อนโครงการ “หนังสือเล่มเล็ก” เขียนสร้างสรรค์ ผ่านเส้นสาย ถวายพ่อของแผ่นดิน ณ หอประชุมนพรัตน์ โรงเรียนนารีรัตน์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า...

อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เทศบาลเมืองทุงส่ง

ในวันที่ 27-29 เมษายน 2559 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งสง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูเทศบาล เรื่องศิลปะการเล่านิทาน และการสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเล็ก และโครงการเล่านิทาน อ่านหนังสือ สื่อสร้างเด็กฉลาด ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง     การจัดการอบรมแบ่งเป็นสองกลุ่ม โดยในวันที่...

ผู้แทนบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ TK Forum 2016

ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา คุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ TK Forum 2016 ในหัวข้อ "นวัตกรรมห้องสมุดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" จัดโดย สำนักอุทยานการเรียนรู้ หน่วยงานภายในสำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)   บริษัท...

เสวนา จิบชาในเวิ้งฟ้า สนทนากัน ให้ไพศาล

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สวธ. ,ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักพิมพ์คมบาง จัดงานเสวนา “จิบชาในเวิ้งฟ้า สนทนากันให้ไพศาล” ในวันที่ 19 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา       พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ กรรมการกิตติมศักดิ์...

แสดงยินดีแก่คุณธีรภาพ โลหิตกุล ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (สารคดี) ปี 2558

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม  2559 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  โดยโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด เป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงยินดีแก่คุณธีรภาพ โลหิตกุล กรรมการตัดสินประเภทสารคดี  ในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (สารคดี) ปี 2558 ณ ห้องอาหารซัมเมอร์ พาเลซ  โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ  โดยได้รับเกียรติจากคุณสุวิทย์...

ผู้บริหาร ซีพี ออลล์ ร่วมบวงสรวงสร้างอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีบวงสรวงอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) เพื่อสร้างเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แห่งใหม่สำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป   และเป็นต้นแบบหอสมุดระดับประเทศที่รวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและมรดกอันเป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานครที่มีมาอย่างยาวนานกว่าสองศตวรรษโดยมี ผู้แทนสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ผู้แทนสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยผู้แทนสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นักเขียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงาน ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครอาคารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สี่แยกคอกวัว เขตพระนคร       ทั้งนี้คุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการบริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน)...

ซีพีออลล์ ต่อยอดการเขียนวรรณกรรม ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ต่อยอดการเขียนวรรณกรรม ให้กับผู้ต้องขัง เพื่อเป็นการพัฒนางานเขียนให้กับผู้เข้าอบรมกว่า 50 คน โดยคุณชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรศิลป์ คุณขจรฤทธิ์ รักษา นักเขียนรางวัลศิลปาธร เป็นวิทยากร และมีคุณวันทนีย์...

เชิญเข้าร่วมเสวนา จิบน้ำชาในเวิ้งฟ้า สนทนากันให้ไพศาล

โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ขอเชิญแฟนคลับคุณชมัยภรและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานเสวนา จิบชาในเวิ้งฟ้า สนทนากันให้ไพศาล ว่าด้วยนวนิยายเรื่อง “ในเวิ้งฟ้าอันไพศาล” ....งานเปิดตัวผลงานนวนิยายเล่มล่าสุดของ ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 23...

ซีพี ออลล์ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลนครนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 คุณวันทนีย์  นามะสนธิ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย คุณชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์  คุณขจรฤทธิ์  รักษา นักเขียนรางวัลศิลปาธร  และคุณสุจิตร สุวภาพ เลขานุการสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และที่ปรึกษาห้องสมุดชวลิต...

โครงการอบรมการเขียนวรรณกรรมเบื้องต้น

ในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จัดโครงการอบรมการเขียนวรรณกรรมเบื้องต้น ให้กับผู้ต้องขัง เพื่อเป็นการพัฒนางานเขียนให้กับผู้เข้าอบรมกว่า 50 คน โดยคุณชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรศิลป์ และคุณขจรฤทธิ์ รักษา นักเขียนรางวัลศิลปาธร เป็นวิทยากร และมีคุณวันทนีย์...

“พลังคิด” รังสรรค์เป็น “งานศิลป์” ภาพสะท้อนความตั้งใจดีจาก “ผู้ใหญ่” สู่ “เด็ก”

บริษัท  ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดจันทร์นอก และโรงเรียนวัดจันทร์นอก สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  เพื่อดำเนินโครงการ “พลังคิด” รังสรรค์เป็น “งานศิลป์” ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จัดแสดงงานศิลปะเด็กรวม 123 ผลงาน    พิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปะ “พลังคิด” รังสรรค์เป็น “งานศิลป์”  จัดขึ้นเมื่อวันที่  30...

ซีพี ออลล์ ร่วมสนับสนุนสิงห์ดำ-สิงห์แดง อาสาร่วมทำดี ครั้งที่ 48

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนโครงการสิงห์ดำ-สิงห์แดง อาสาร่วมทำดี เฉลิมพระเกียรติ ๘๓ พรรษา มหาราชินี โดย คณะกรรมการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมปลูกปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ์ งานประเพณีสัมพันธ์ สิงห์ดำ-สิงห์แดง ครั้งที่ 48 ณ  ชายหาดอำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี        กิจกรรมประเพณีสัมพันธ์สิงห์ดำ...

ซีพี ออลล์ จัดค่าย “บันไดกวี”

ซีพี ออลล์ จัดค่าย “บันไดกวี” หนุนเยาวชนและครูอาจารย์ร่วมสืบสานมรดกไทยด้านกวีนิพนธ์ไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม และคณะกรรมการโครงการหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประสานความร่วมมือกันดำเนินโครงการบันไดกวี คัดเลือกเยาวชนและครูอาจารย์จากทั่วประเทศ รวม 94 คน เข้าค่ายปฏิบัติการเรียนรู้กลยุทธ์การเขียนฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทย จากศิลปินแห่งชาติและกวีซีไรต์     โครงการบันไดกวีจัดขึ้นระหว่างวันที่  6-8 พฤศจิกายน 2558 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม...

ซีพีออลล์เข้าร่วมงาน 30 ปี เวลาในขวดแก้ว จากภาษาไทยสู่ภาษาญี่ปุ่น 24 ปี

ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน โดยคุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน 30 ปี เวลาในขวดแก้ว จากภาษาไทยสู่ภาษาญี่ปุ่น 24 ปี ของคุณประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช...

อบรมหมากล้อมขั้นพื้นฐานให้แก่บุตรหลานพนักงานในเครือ ซีพี ออลล์

ในวันที่ 20-23 เมษายน 58 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม จัดการอบรมหมากล้อมขั้นพื้นฐานให้แก่บุตรหลานพนักงานในเครือ ซีพี ออลล์ ณ อาคารปัญจภูมิ ชั้น 6 บรรยากาศเป็นได้ด้วยความสนุกสนาน การเรียนแบ่งเป็น 2 คลาส ได้แก่เบสิก 1...

พ่ออ่านบ้านอุ่น ตอน สนุกกับหมากล้อม ครั้งที่ 3

ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน จัดกิจกรรมอบรมหมากล้อมในงาน "พ่ออ่านบ้านอุ่น ตอน สนุกกับหมากล้อม" ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมการอ่าน โดยเป็นการอบรมหมากล้อมให้กับบุตรหลานพนักงานและบุคคลภายนอก ณ อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11 โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า...

“ซีพีออลล์” เข้าร่วมโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการปณิธานความดี ในโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยจัดแสดงนิทรรศการโครงการด้านการศึกษาและอื่นๆ ภายใต้แนวคิด “สร้างรากแก้วให้คนไทย” พร้อมสาธิตวิธีการเล่นหมากล้อม (โกะ) จากนักเล่นหมากล้อมมือสมัครเล่น 2 คู่ ระดับฝีมือ 4-5...

“ซีพีออลล์” สานสายใยรักในครอบครัว ด้วยกิจกรรมสนุกกับหมากล้อม

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม และสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกันดำเนินโครงการพ่ออ่าน บ้านอุ่น ตอน “สนุกกับหมากล้อม” เพื่อสานสายใยรักในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 30 คน ณ ประชุมชั้น 11 อาคาร ซี.พี....

ติดตามเราได้ที่นี่

4,549แฟนคลับชอบ
7ผู้ติดตามติดตาม
0ผู้ติดตามติดตาม
6ผู้ติดตามติดตาม

ข่าวที่น่าสนใจ