“ซีพี ออลล์” เปิดพื้นที่สร้างโอกาสแก่กลุ่มคนพิการ

3166

คณะผู้บริหารจากสำนักปฏิบัติการ 1 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณสุวัจชัย บุญเขียว เขต 1 คุณสถาพร แสงทอง FC คุณจำลอง ศรีสวัสดิ์ FC คุณปิยพงศ์ รุจิรกาล FC คุณมุกดาวรรณ์ มุกสี FC และคุณนิธิกุล เติมสายทอง FC ร่วมให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีแก่คุณดำรงไชย ภู่สุวรรณ์ นายกสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง ในโอกาสที่ได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น รหัสร้าน 15751 สาขาสตรีอ่างทอง เพื่อนำผลิตภัณฑ์ขนมแปรรูปและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากคนพิการ ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทองมาวางจำหน่าย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ทุกวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 09.00-18.00 น.

ทั้งนี้เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ ซีพี ออลล์ เปิดพื้นที่สร้างโอกาส: Giving Space จัดโดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก คุณทัพพ์เทพ จีระอดิศวงค์ รองกรรมการผู้จัดการสำนักปฏิบัติการ 1 และคุณนิชา สุพรรณพงษ์ ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ โดยมุ่งหวังที่จะร่วมสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้พิการ นำมาสู่รายได้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มคนพิการสืบไป