37.5 C
Bangkok
วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 20, 2024
โทร: +6620712909
อีเมล์ csrcpall@gmail.com
ฉันอยากไปประเทศจีน

ซีพี ออลล์ จัดค่าย บันไดกวี ครั้งที่ ๔

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนัก กิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการโครงการหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประสานความร่วมมือกันดำเนินโครงการบันไดกวี รุ่นที่ 4 ส่งเสริมเยาวชนและครูอาจารย์จากทั่วประเทศ รวม 67 คน เข้าค่ายปฏิบัติการเรียนรู้กลยุทธ์การเขียนฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทย จากศิลปินแห่งชาติและกวีซีไรต์ ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม   โครงการบันไดกวี รุ่นที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3...

คณะกรรมการเซเว่นบุ๊คอวอร์ดศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตและสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นำคณะกรรมการตัดสินหนังสือรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ศึกษาดูงานโรงเรียน สาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสาขาการจัดการธุรกิจการบิน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมี คุณอัญชลี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการ และ ดร.สุภาวดี วงษ์สกุล ที่ปรึกษา โรงเรียนสาธิตพีไอเอ็ม...

‘ซีพี ออลล์’ มอบรางวัล ‘เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๑๔’

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดงานรับโล่พระราชทานรางวัลหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ ๑๔ อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมอัญเชิญโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบแก่สุดยอดนักเขียน ๒ คน    งานรับโล่พระราชทานรางวัลหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ ๑๔...

“ซีพีออลล์” จัดประชุมรับรองผลการตัดสิน “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 14” เผยรางวัลชนะเลิศรวม 2 ผลงาน

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนัก CSR & Sustainability Management จัดการประชุมรับรองผลการตัดสินหนังสือรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 14 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมีคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ คณะกรรมการตัดสินประเภทต่าง ๆ ร่วมด้วยคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง...

ซีพี ออลล์ จัดค่ายบันไดกวี สืบสานการเขียนฉันทลักษณ์ไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนัก CSR & SUSTAINABILITY MANAGEMENT และคณะกรรมการโครงการหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประสานความร่วมมือกันดำเนินโครงการบันไดกวี รุ่นที่ 3 ส่งเสริมเยาวชนและครูอาจารย์จากทั่วประเทศ รวม 63 คน เข้าค่ายปฏิบัติการเรียนรู้กลยุทธ์การเขียนฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทย จากศิลปินแห่งชาติและกวีซีไรต์         โครงการบันไดกวี รุ่นที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22...

ซีพี ออลล์ จัดค่าย บันไดกวี ครั้งที่ ๒

ซีพี ออลล์ จัดค่าย บันไดกวี ครั้งที่ ๒ หนุนเยาวชนและครูอาจารย์ร่วมสืบสานมรดกไทยด้านกวีนิพนธ์ไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม และคณะกรรมการโครงการหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประสานความร่วมมือกันดำเนินโครงการบันไดกวี อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๒ โดยคัดเลือกเยาวชนและครูอาจารย์จากทั่วประเทศ รวม 78 คน เข้าค่ายปฏิบัติการเรียนรู้กลยุทธ์การเขียนฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทย จากศิลปินแห่งชาติและกวีซีไรต์   โครงการบันไดกวีจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6...

“ซีพีออลล์” จัดประชุมรับรองผลการตัดสิน “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 13” เผยรางวัลชนะเลิศ รวม 4 ผลงาน

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม จัดการประชุมรับรองผลการตัดสินหนังสือรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ โดยมีคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ ร่วมด้วยคณะกรรมการตัดสินประเภทต่าง ๆ ให้เกียรติร่วมการประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน   ในการนี้ คุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว...

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายโครงการบันไดกวี รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๕๙

โครงการบันไดกวี รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๕๙ วันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม โดยคณะกรรมการโครงการหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอประกาศผลการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการบันไดกวี รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๕๙ ดังรายชื่อต่อไปนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายโครงการบันไดกวี รุ่นที่...

แสดงยินดีแก่คุณธีรภาพ โลหิตกุล ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (สารคดี) ปี 2558

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม  2559 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  โดยโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด เป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงยินดีแก่คุณธีรภาพ โลหิตกุล กรรมการตัดสินประเภทสารคดี  ในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (สารคดี) ปี 2558 ณ ห้องอาหารซัมเมอร์ พาเลซ  โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ  โดยได้รับเกียรติจากคุณสุวิทย์...

ซีพี ออลล์ จัดค่าย “บันไดกวี”

ซีพี ออลล์ จัดค่าย “บันไดกวี” หนุนเยาวชนและครูอาจารย์ร่วมสืบสานมรดกไทยด้านกวีนิพนธ์ไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม และคณะกรรมการโครงการหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประสานความร่วมมือกันดำเนินโครงการบันไดกวี คัดเลือกเยาวชนและครูอาจารย์จากทั่วประเทศ รวม 94 คน เข้าค่ายปฏิบัติการเรียนรู้กลยุทธ์การเขียนฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทย จากศิลปินแห่งชาติและกวีซีไรต์     โครงการบันไดกวีจัดขึ้นระหว่างวันที่  6-8 พฤศจิกายน 2558 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม...

“ซีพีออลล์” จัดงานมอบรางวัลวรรณกรรม “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 12

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดงานรับโล่พระราชทานรางวัลหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 12” อย่างยิ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมกับมีราชบัณฑิต ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ นักเขียนชื่อดัง นักคิดนักวิชาการเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง   งานรับโล่พระราชทานรางวัลหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 12” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน...

“ซีพีออลล์” จัดประชุมรับรองผลการตัดสิน “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 12”

“ซีพีออลล์” จัดประชุมรับรองผลการตัดสิน “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 12” เผยปีนี้รางวัลชนะเลิศประเภทนวนิยายมี 2 รางวัล เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม จัดการประชุมรับรองผลการตัดสินหนังสือรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ โดยมีคณะกรรมการกิตติมศักดิ์...

แสดงความยินดีแก่ “ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ปี 2557”

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คณะทำงานโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่คุณชมัยภร บางคมบาง ในโอกาสได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2557 ณ ห้องอาหารไบยุน ชั้น 60 โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทรใต้ โดยมีคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์...

ซีพี ออลล์ เดินหน้า “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ปีที่ 12 ปั้นนักอ่าน– นักเขียนสู่สังคมคุณภาพต่อเนื่อง

ซีพี ออลล์ สานต่อโครงการ “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ปีที่ 12 หนุนงานวรรณกรรมเปิดพื้นที่นักเขียนส่งผลงานเข้าประกวด 7 ประเภท ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อมจัดเสวนาพิเศษ “เขียนเปลี่ยนโลก” ย้ำเส้นทางงานเขียนสร้างสังคมคุณภาพ   นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)...

‘ซีพี ออลล์’ มอบรางวัล ‘เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11’

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม จัดงานรับโล่พระราชทานรางวัลหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 11 อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมอัญเชิญโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบแก่สุดยอดนักเขียนและนักวาดการ์ตูน 3 คน งานรับโล่พระราชทานรางวัลหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 11 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ...

ติดตามเราได้ที่นี่

4,549แฟนคลับชอบ
7ผู้ติดตามติดตาม
0ผู้ติดตามติดตาม
5ผู้ติดตามติดตาม

ข่าวที่น่าสนใจ

เล่มเซเว่นบุ๊คอวอร์ดออนไลน์

E-book ค่ายกล่าวรรณกรรม และ 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 16