37.5 C
Bangkok
วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 20, 2024
โทร: +6620712909
อีเมล์ csrcpall@gmail.com
ฉันอยากไปประเทศจีน

“ซีพี ออลล์” ประกาศ Shortlist “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ประเภทนวนิยาย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประกาศรายชื่อผลงานหนังสือนวนิยายผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ รวม 5 ผลงาน ในปี 2564 โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 18 โดยได้รับความสนใจจากนักเขียนและสำนักพิมพ์ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 191 ผลงาน สำหรับประเภทนวนิยาย จากการประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการมีมติให้หนังสือนวนิยาย 5 เล่ม ผ่านการเข้ารอบสุดท้าย...

“ซีพี ออลล์” ประกาศ Shortlist “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ประเภทกวีนิพนธ์

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประกาศรายชื่อผลงานหนังสือกวีนิพนธ์ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ รวม 6 ผลงาน ดังนี้ ในปี 2564 โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 18 โดยได้รับความสนใจจากนักเขียนและสำนักพิมพ์ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 191 ผลงาน สำหรับประเภทกวีนิพนธ์มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 36 ผลงาน จากการประชุมพิจารณาคัดเลือก...

“ซีพี ออลล์” ประกาศ Shortlist “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประกาศรายชื่อผลงานหนังสือการ์ตูนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ รวม 6 ผลงาน ดังนี้ ในปี 2564 โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 18 โดยได้รับความสนใจจากนักเขียนและสำนักพิมพ์ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 191 ผลงาน สำหรับประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 22 ผลงาน...

“ซีพี ออลล์” ประกาศ Shortlist “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ประเภทการ์ตูน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประกาศรายชื่อผลงานหนังสือการ์ตูนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ รวม 7 ผลงาน ดังนี้ ในปี 2564 โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 18 โดยได้รับความสนใจจากนักเขียนและสำนักพิมพ์ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 191 ผลงาน สำหรับประเภทการ์ตูน มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 16 ผลงาน...

“ซีพี ออลล์” จัดงานรับโล่พระราชทานรางวัลหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ ๑๗

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดงานรับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดครั้งที่ ๑๗ อย่างสมเกียรติ งานรับโล่พระราชทานรางวัลหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ ๑๗ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร...

“แม็กซ์ เจนมานะ” และ “ตั้ม อุลิตร” นักเขียนและนักวาดการ์ตูน รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 17 กับการส่งสารผ่านงานวรรณกรรมและการ์ตูน

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา แม๊กซ์ เจนมานะ และ ตั้ม อุลิตร นักเขียนและนักวาดการ์ตูนรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดครั้งที่ 17 ให้เกียรติขึ้นเสวนาในหัวข้อ 7 คำถามกับนักเขียนรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด โดยมีคุณทราย เจริญปุระ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ เวทีกิจกรรมนิทรรศการหนังสือ ABC Book Fest 2020...

“ซีพีออลล์” จัดประชุมรับรองผลการตัดสิน เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 17

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม  2563 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการ     เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมรับรองผลการตัดสินหนังสือรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 17  ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร  กรุงเทพฯ โดยมีคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ ร่วมด้วยคณะกรรมการตัดสินประเภทต่าง ๆ ให้เกียรติร่วมการประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว...

“ซีพี ออลล์” ประกาศ Short List “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” กวีนิพนธ์ 9 เล่ม

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประกาศรายชื่อผลงานหนังสือกวีนิพนธ์ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ รวม 9 ผลงาน ดังนี้ ในปี 2563 โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 17 โดยได้รับความสนใจจากนักเขียนและสำนักพิมพ์ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 256 ผลงาน สำหรับประเภทกวีนิพนธ์ มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 41 ผลงาน...

หนังสือนวนิยาย เข้ารอบ 7 เล่มสุดท้าย รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 17

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประกาศรายชื่อผลงานหนังสือนวนิยายที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ รวม 7 ผลงาน ดังนี้ ในปี 2563 โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 17 โดยได้รับความสนใจจากนักเขียนและสำนักพิมพ์ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 256 ผลงาน สำหรับประเภทนวนิยาย มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 29 ผลงาน...

“ซีพี ออลล์” ประกาศ Short List “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประกาศรายชื่อผลงานหนังสือวรรณกรรมสำหรับเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ รวม 6 ผลงาน ดังนี้ ในปี 2563 โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 17 โดยได้รับความสนใจจากนักเขียนและสำนักพิมพ์ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 256 ผลงาน สำหรับประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 15 ผลงาน...

“ซีพี ออลล์” ประกาศ Short List “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ประเภทสารคดี

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประกาศรายชื่อผลงานหนังสือสารคดี (ทั่วไป) ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ รวม 10 ผลงาน ในปี 2563 โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 17 โดยได้รับความสนใจจากนักเขียนและสำนักพิมพ์ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 256 ผลงาน สำหรับประเภทสารคดี (ทั่วไป) มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน...

“ซีพี ออลล์” ประกาศ Short List “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ประเภทการ์ตูน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประกาศรายชื่อผลงานหนังสือการ์ตูนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ รวม 7 ผลงาน ดังนี้ ในปี 2563 โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 17 โดยได้รับความสนใจจากนักเขียนและสำนักพิมพ์ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 256 ผลงาน สำหรับประเภทการ์ตูน มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 47 ผลงาน...

หนังสือรวมเรื่องสั้นเข้ารอบ 7 เล่มสุดท้าย รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่17

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนังสือเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประกาศรายชื่อผลงานหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ รวม 7 ผลงาน จากการประกวดหนังสือประเภทรวมเรื่องสั้น โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 โดยภาพรวมของหนังสือที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจำนวน 26 เล่ม นอกจากจะมีความหลากหลายทั้งแนวเรื่อง, เนื้อหา และวิธีการเขียนอันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของนักเขียนแต่ละคนแล้ว ยังเป็นผลงานที่สร้างสรรค์โดยนักเขียนหลายรุ่น ทั้งนักเขียนใหม่และนักเขียนที่มีชื่อเสียง...

“ซีพี ออลล์” เผยจำนวนหนังสือส่งเข้าประกวด “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” เพิ่มขึ้น ๑๐ เปอร์เซ็นต์

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๓ เปิดเผยยอดจำนวนหนังสือที่ส่งเข้าประกวด ในปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๕๖ ผลงาน มากกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวน ๒๓๒ ผลงาน หรือเพิ่มขึ้น ๑๐ เปอร์เซ็นต์ นายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ...

ซีพี ออลล์ จัดงานมอบรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า แก่ผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๑๖

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดงานรับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดครั้งที่ ๑๖ อย่างสมเกียรติ งานรับโล่พระราชทานรางวัล “หนังสือดีเด่นเซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ ๑๖ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร...

“ซีพีออลล์” จัดประชุมรับรองผลการตัดสิน “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 16” ประกาศรางวัลชนะเลิศทุกประเภท รวม 6 ผลงาน

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม  2562 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมรับรองผลการตัดสินหนังสือรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 16  ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร  กรุงเทพฯ โดยมีคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ ร่วมด้วยคณะกรรมการตัดสินประเภทต่าง ๆ ให้เกียรติร่วมการประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว...

ซีพี ออลล์ จัดค่าย บันไดกวี ครั้งที่ ๕ หนุนเยาวชนและครูอาจารย์ ด้านกวีนิพนธ์ไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการโครงการหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประสานความร่วมมือกันดำเนินโครงการบันไดกวี อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๕ โดยคัดเลือกเยาวชนและครูอาจารย์จากทั่วประเทศ รวม ๖๕ คน เข้าค่ายปฏิบัติการเรียนรู้กลยุทธ์การเขียนฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทย จากศิลปินแห่งชาติและกวีซีไรต์ โครงการบันไดกวีจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสเยาวชนและครูอาจารย์เข้าใจรูปแบบฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทย มีความสามารถในการสร้างสรรค์กวีนิพนธ์ที่มีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์...

ประกาศผลรายชื่อวรรณกรรม 41 ผลงานเข้ารอบ SHORT LIST เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 16

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนังสือเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประกาศรายชื่อผลงานวรรณกรรม 6 ประเภท ได้แก่ กวีนิพนธ์ การ์ตูน นวนิยาย รวมเรื่องสั้น วรรณกรรมสำหรับเยาวชน และสารคดี รวมทั้งสิ้น 41 ผลงานที่เข้ารอบ SHORT LIST เซเว่น บุ๊คอวอร์ด ครั้งที่...

“ซีพี ออลล์” มอบรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 15” รางวัลอันทรงเกียรติของนักเขียน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดงานรับโล่พระราชทาน รางวัลหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 15  พร้อมอัญเชิญโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มอบแก่นักเขียนและนักวาดการ์ตูน 5 คน  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย  เป็นประธานในพิธี งานรับโล่พระราชทาน รางวัลหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่...

“ซีพีออลล์” ประชุมรับรองผลการตัดสินหนังสือรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 15

วันนี้ (23 กรกฎาคม 2561) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมรับรองผลและงานแถลงข่าวผลการตัดสินหนังสือดีเด่นรางวัล เซเว่นบุ๊คออวร์ด ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมอีสตินแกรนด์สาทร กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการกิตติมศักดิ์และคณะกรรมการตัดสินเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปีนี้มีหนังสือกวีนิพนธ์ นวนิยาย, นิยายภาพ (การ์ตูน), วรรณกรรมเยาวชน และสารคดี...

ติดตามเราได้ที่นี่

4,549แฟนคลับชอบ
7ผู้ติดตามติดตาม
0ผู้ติดตามติดตาม
5ผู้ติดตามติดตาม

ข่าวที่น่าสนใจ

เล่มเซเว่นบุ๊คอวอร์ดออนไลน์

E-book ค่ายกล่าวรรณกรรม และ 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 16