“ตลาดนัด ซีพี ออลล์ฯ ครั้งที่ 1” สร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มคนพิการ

0
10268

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำนักปฏิบัติการ 2 (BN) ร่วมกันจัดโครงการ “ตลาดนัด ซีพี ออลล์ เปิดพื้นที่สร้างโอกาส (Giving Space Fair)” เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มคนพิการหรือกลุ่มเปราะบางอื่น ๆ มาจำหน่ายสินค้าหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  
โครงการตลาดนัด ซีพี ออลล์ฯ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นบริเวณหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาพฤกษา 38 ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มคนพิการและผู้ดูแลคนพิการจากชมรมผู้พิการจังหวัดนนทบุรี มาจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2566 เวลา 06.00-18.00 น.


สำหรับพิธีเปิดโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 โดยมีคุณธณกร โยธาจิรนนท์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักปฏิบัติการ 2 (BN) และคุณณัฐธยาน์ ให้ศิริกุล ผู้ชำนาญการ สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันเป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งมีผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน อาทิ คุณนพรัตน์ น้ำผุด ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไปปฏิบัติการ บมจ.ซีพี ออลล์, คุณสุรีรัตน์ ก้านบัวแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการจังหวัดนนทบุรี, นายสายรุ้ง วิยะบุญ ประธานมูลนิธิสายรุ้งเพื่อคนพิการจังหวัดระยอง เป็นต้น