“ซีพี ออลล์” จัดงานรับโล่พระราชทานรางวัลหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ ๑๗

3281

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดงานรับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดครั้งที่ ๑๗ อย่างสมเกียรติ

งานรับโล่พระราชทานรางวัลหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ ๑๗ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย กรรมการกิตติมศักดิ์โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊ค อวอร์ดเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัล พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณ คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ คณะกรรมการโครงการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน อีกทั้งกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ในโอกาสเดียวกันนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย ยังให้เกียรติเป็นองค์ปาฐกแสดงปาฐกถาพิเศษด้านการอ่านอีกด้วย

สำหรับปีนี้ เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๑๗ ได้รับความสนใจจากนักเขียน นักวาดการ์ตูน นักเขียนรุ่นเยาว์ ตลอดจนสำนักพิมพ์ส่งผลงานเข้าประกวด รวมทั้งสิ้น ๒๕๖ ผลงาน โดยในปีนี้มีรางวัลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเพียงประเภทเท่านั้น คือ ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน เรื่อง ลูกไม้กลายพันธุ์ ประพันธ์โดย จันทรา รัศมีทอง จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์บรรณกิจ 1991

โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๔ มีกำหนดเปิดรับผลงานพร้อมใบสมัครระหว่างเดือนพฤศจิกายน ศกนี้ ถึงกุมภาพันธ์ ศกหน้า โดยจัดการประกวดรวมไว้ ๗ ประเภท ได้แก่ ประเภทกวีนิพนธ์ การ์ตูน นวนิยาย รวมเรื่องสั้น วรรณกรรมสำหรับเยาวชน สารคดี (ทั่วไป) และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อยู่ระหว่างดำเนินการ) และเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท (ยกเว้นประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์) ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.csrcpall.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๒-๐๗๑-๒๙๐๒ ถึง ๓

ความรู้สึกผู้ได้รับรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๑๗