ประกาศผลและยืนยันการเข้าร่วมค่ายกล้าวรรณกรรมและ 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 16

7362

ท่านที่ได้รับการคัดเลือก กรุณายืนยันการเข้าร่วม ก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ หนังสือเชิญและรายละเอียด คลิกที่นี่

รายชื่อผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ กล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 16 (นักเรียน)

———————————

รายชื่อผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ กล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 16 (ครู/อาจารย์ ผู้ติดตาม)

———————————

รายชื่อผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 16 (นักเรียน)

———————————

รายชื่อผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 16 (ครู/อาจารย์ ผู้ติดตาม)

———————————