CP ALL โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำนักปฏิบัติการ 2-RN เปิดโครงการ Giving Space: เปิดพื้นที่สร้างโอกาส

0
687

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำนักปฏิบัติการ 2-RN ร่วมกันดำเนินโครงการ Giving Space: เปิดพื้นที่สร้างโอกาส มอบพื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาถนนเลี่ยงเมือง (หัวรอ) รหัสร้าน บมจ. 17645 อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ให้แก่ชมรมบูรณาการอย่างยั่งยืนคนพิการตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลก เพื่อวางจำหน่ายสินค้าซึ่งผลิตโดยกลุ่มคนพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับพิธีเปิดร้านอย่างเป็นทางการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 โดยมีคุณธนกฤต รัศมี รองนายก อบต.ปากโทก จังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมด้วยคุณสาริณี อินทร์ประเสริฐ ผู้จัดการเขตปฏิบัติการ พื้นที่ RN สำนักปฏิบัติการ 2-RN บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเป็นประธานเปิด โดยมีสมาชิกชมรมบูรณาการอย่างยั่งยืนคนพิการตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลก คณะผู้บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

ผลิตภัณฑ์ของชมรมบูรณาการอย่างยั่งยืนคนพิการตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลก ที่วางจำหน่าย ได้แก่ เสื้อมัดย้อม กระเป๋าใส่แก้วเยติ กระเป๋าใส่โทรศัพท์ ที่เก็บพวงกุญแจ ผู้สนใจสามารถอุดหนุนได้ที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาถนนเลี่ยงเมือง (หัวรอ) เปิดจำหน่ายทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.00 น.