ซีพี ออลล์ ร่วมกับ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการห้องเรียนกาแฟ ซีซัน 3

31

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยความร่วมมือระหว่างสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ และบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด จัดฝึกอบรมวิชาชีพการชงกาแฟแก่กลุ่มเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินภายใต้โครงการห้องเรียนกาแฟเป็นปีที่ 3 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนสามารถนำความรู้จากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการชงกาแฟไปประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งเป็นการเปิดประสบการณ์เพื่อเป็นแรงจูงใจและทางเลือกให้เยาวชนเกิดความสนใจในอาชีพบาริสต้า ซึ่งโครงการห้องเรียนกาแฟที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 58 คน แบ่งเป็นนักเรียนจำนวน 50 คน คุณครูจำนวน 8 คน

พิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากคุณสุพจน์ ชะพินใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ และมีคุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมกับมี School Partner โครงการคอนเน็กซ์อีดีของบริษัทในกลุ่มซีพีออลล์เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วย

การฝึกอบรมดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกาแฟแต่ละสายพันธุ์และแนะนำอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องชงกาแฟ และในช่วงที่สองคือ ภาคปฏิบัติ มีฐานเครื่องชงกาแฟทั้งหมด 4 ฐาน โดยมีบาริสต้ามืออาชีพจากหน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับการฝึกปฏิบัติจริงทั้งการชงเครื่องดื่มร้อน-เย็น ตลอดจนการแต่งฟองนม ในแต่ละฐานจะมีคุณครูประจำฐานช่วยดูแลเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนสามารถเข้าใจและฝึกปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

​สำหรับปี 2567 มีเป้าหมายที่จะดำเนินโครงการดังกล่าว ในโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษรวม 6 แห่ง โดยจะขยายผลสู่โครงการ Young Barista Camp 2024 ในวันที่ 19-20 มีนาคม ศกนี้