ซีพี ออลล์ ผลักดัน “โครงการลดขยะ เพิ่มประโยชน์” ขยายเครือข่ายวิถีต้นกล้าไร้ถังสู่เทศบาลนครภูเก็ต

501

วันที่ 12 ก.ย. 65 คุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เข้าพบ คุณศุภโชค ละอองเพชร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย คุณเชื้อ คงจีน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครภูเก็ต คุณวรรณรัตน์ พฤกษ์ประทิ่น ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต และคุณภัทรพงศ์ รักเวช สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อประชุมหารือโครงการการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน ชุมชน เขตเทศบาลนครภูเก็ต โดยนำวิถี “ต้นกล้าไร้ถัง” ผ่านเครือข่าย 7 โรงเรียนในสังกัด และชุมรายรอบภายใต้เขตปกครองของเทศบาลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

ทั้งนี้ ทางผู้คณะบริหารเทศบาลนครภูเก็ต ยินดีที่จะร่วมสนับสนุนผลักดันวิถีต้นกล้าไร้ถังอย่างเต็มที่ และเตรียมดำเนินการตามแผนงานในระยะต่อไป

ขอบคุณรูปภาพจากเทศบาลนครภูเก็ต