ซีพี ออลล์เดินหน้าขยายผลโครงการเปิดพื้นสร้างโอกาสเป็นแห่งที่ 6

0
1685

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำนักปฏิบัติการ 3-RE ร่วมกันดำเนินโครงการ Giving Space: เปิดพื้นที่สร้างโอกาส มอบพื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาบางแสนสาย1 (หาดวอนนภา) รหัสร้าน บมจ. 14145 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ให้แก่ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกจังหวัดชลบุรี เพื่อวางจำหน่ายสินค้าซึ่งผลิตโดยกลุ่มเด็กออทิสติกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับพิธีเปิดร้านอย่างเป็นทางการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 โดยมีคุณมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล หัวหน้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมด้วยคุณพิทักษ์ เพียรพิทักษ์ ผู้จัดการทั่วไปด้านปฏิบัติการ พื้นที่ RE สำนักปฏิบัติการ 3-RE บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และคุณรสกร ประกอบสุข ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สำนักปฏิบัติการ 3-RE บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเป็นประธานเปิด พร้อมทั้งมีคุณธวัช ตันนะรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารงานทั่วไป ส่วนงานบริหารทั่วไปปฏิบัติการ สำนักปฏิบัติการ 3-RE บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก