ซีพี ออลล์ ขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนกาแฟ ซีซัน 2 แก่ผู้บกพร่องทางการได้ยินในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก

0
554

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยความร่วมมือระหว่างสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ และบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด จัดฝึกอบรมวิชาชีพการชงกาแฟแก่กลุ่มเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ภายใต้โครงการห้องเรียนกาแฟเป็นปีที่ 2 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชน สามารถนำความรู้จากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการชงกาแฟไปประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งเป็นการเปิดประสบการณ์เพื่อเป็นแรงจูงใจและทางเลือกให้เยาวชนเกิดความสนใจในอาชีพบาริสต้า ซึ่งโครงการห้องเรียนกาแฟที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 78 คน แบ่งเป็นนักเรียนจำนวน 50 คน และคุณครูจำนวน 28 คน

พิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากอาจารย์นวพร รอดคุ้ม ผู้อำนวยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ คุณณัฐธยาน์ ให้ศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสังคม สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการ และคุณทศพร ลิมทโรภาส ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมบริษัทรีเทลลิงค์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ

​ทั้งนี้แบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกาแฟสายพันธุ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องชงกาแฟ และในช่วงที่สองคือ ภาคปฏิบัติ มีฐานเครื่องชงกาแฟทั้งหมด 5 เครื่อง โดยมีบาริสต้ามืออาชีพจากหน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับการฝึกปฏิบัติจริงทั้งการชงเครื่องดื่มร้อน – เย็น ตลอดจนการแต่งฟองนม ในแต่ละฐานจะมีคุณครูประจำฐานทำหน้าที่เป็นล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารระหว่างวิทยากรประจำฐาน ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนสามารถเข้าใจและฝึกปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

​สำหรับปี 2566 มีเป้าหมายที่จะดำเนินโครงการดังกล่าว ในโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษรวม 4 แห่ง โดยจะขยายผลสู่โครงการ Young Barista Camp 2023 ต่อไป และมีกำหนดจัดฝึกอบรมครั้งต่อไปในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี