เปิดพื้นที่สร้างโอกาส GIVING SPACE โดยจัดสรรพื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ให้กับคุณยายจำลอง วงค์หงษา อายุ 104 ปี

0
2805

ซีพี ออลล์ โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำนักปฏิบัติการ 1 – RN เปิดพื้นที่สร้างโอกาส GIVING SPACE โดยจัดสรรพื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาพระองค์ดำ (พิษณุโลก) รหัสร้าน บมจ. 5072 อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ให้กับคุณยายจำลอง วงค์หงษา อายุ 104 ปี เพื่อเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นำมาสู่รายได้และการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนส่งมอบกำลังใจ ในนาม “ซีพี ออลล์”
สำหรับพิธีเปิดร้านจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 โดยมีคุณธีระสิทธิ์ เตียมคำ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสปฏิบัติการ สำนักปฏิบัติการ 1-RN บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมทั้งมีคุณบุศริน ศิริจันทเวท ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สำนักปฏิบัติการ 1-RN บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) คุณสาวิตรี บุญนะ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก คุณดาหวัน กลิ่นเกษม อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ให้เกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดี


ผู้สนใจสามารถอุดหนุนสินค้าเพื่อเป็นกำลังใจแก่คุณยายจำลอง ได้ที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาพระองค์ดำ (พิษณุโลก)