ซีพี ออลล์ ประชุมร่วมกับทีมที่ปรึกษา​ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสำนักการศึกษา​เตรียมนำโมเดลต้นกล้าไร้ถังไปขยายผลในกลุ่ม​โรงเรียนสังกัดกทม

605

คุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประชุมร่วมกับ คุณพรพรหม วิกิตเศรษฐ์​ ที่ปรึกษา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยตัวแทนจากสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา, หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา เข้าร่วมหารือในการนำโมเดลต้นกล้าไร้ถังไปใช้ในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่โรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา​กรุงเทพมหานคร​ โดยหวังจะใช้เป็นแนวทางจัดการขยะในชุมชนอย่างยั่งยืน​ เริ่มจากภายในโรงเรียนก่อนตามหลักวิถีต้นกล้าไร้ถัง​ 3​ ข้อ​ คือ​ 1. ลดการใช้วัสดุ​ที่ย่อยสลายยากหรือไม่ย่อยสลายในชีวิตประจำวัน​ 2. เรียนรู้​ประเภทขยะและวัสดุก่อนทำการคัดแยกจากต้นทาง​ (ผู้บริโภค)​ และ​ 3. การสร้างองค์​ความรู้​โดยจัดตั้งศูนย์​การเรียนรู้​ในโรงเรียน​ก่อนเผยแพร่​ออกไปยังชุมชนและโรงเรียนอื่นๆภายใต้ภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้ถังต่อไป

ทั้งนี้กทม. มีเป้าหมายเริ่มที่โรงเรียนนำร่องจากเขตปทุมวัน เขตพญาไท และเขตหนองแขม จำนวน 14 โรงเรียน รวมถึงโรงเรียนในเขตอื่นๆที่มีความพร้อมรวมแล้วกว่า 50 โรงเรียนในปี2565 ก่อนที่จะขยายผลออกไปให้ครอบคลุม​ทั้ง​ 443​ โรงเรียนทั่วกทม. ต่อไป​ ผลลัพธ์​ที่คาดหวังนอกจากจะช่วยลดปริมาณ​ขยะลงได้ตามความสำเร็​จ จากสถิติโรงเรียนต้นแบบอนุบาล​ทับสะแก​ จ.ประจวบคีรีขันธ์​ซึ่งสามารถลดปริมาณ​ขยะลงได้ถึง​ 90 กว่าเปอร์เซนต์​ต่อเดือนแล้ว​ ยังจะเป็นการปลูกฝังและสร้าง​พลเมืองรุ่นใหม่ที่มีจิตสำนึก​รักและรับผิดชอบ​ต่อสังคมสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหา​ขยะมูลฝอยที่นับวันทวีความรุนแรง​มากยิ่งขึ้นในมหานครเมืองใหญ่​แห่งนี้