ซีพี ออลล์ และ บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ ร่วมมือหาทางไปให้กับขยะรีไซเคิ้ลในโครงการต้นกล้าไร้ถัง

2139

12 กรกฎาคม 2564 คุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เข้าพบ ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ จำกัด พร้อมด้วย คุณสมภพ ตะราษี ผู้จัดการทั่วไป สำนักประสานรัฐกิจ ณ ห้องประชุม สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ​

ในความร่วมมือของ ซีพี ออลล์ กับบริษัท วงศ์พาณิชย์ฯ​ ครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อรองรับการขยายเครือข่ายโรงเรียน​ต้นกล้าไร้ถังภายใต้โครงการ​ CONNEXT​ ED, วิทยาลัยไร้ถัง และชุมชนไร้ถัง ที่มีแผนขยายเพิ่มอีกกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ ซีพี ออลล์ ที่จะช่วยเหลือสังคม แก้ไขปัญหาขยะในชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยการเชื่อมโยงหาทางไปให้กับขยะที่สามารถรีไซเคิ้ลได้อันเป็นการหาทางออกทดแทนทางตันที่เคยเกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชนซึ่งที่ผ่านมาเมื่อดำเนินการคัดแยกแล้วก็จะสิ้นสุดบนปัญหา​ที่วัสดุหรือขยะบางตัวไม่มีคนรับซื้อ​ หรือสถานที่หน่วยงานรับซื้อมีน้อยเกินไปจนไม่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง​พฤติกรรม​การจัดการขยะ​ ผ่านระบบการรับซื้อวัสดุที่ไม่มีทางไปต่างๆอา​ทิเช่น​ กล่องยูเอชที​ ถุงนมโรงเรียน​ ผ่านบริการ​ส่งพัสดุ​ Speed-D ในร้านเซเว่น-อีเลฟเว่นสาขาต่างๆ​ โดยบริษัท​ สถานีรีไซเคิล​ สุวรรณภูมิ​ จะทำหน้าที่รวบรวมและส่งต่อไปยังผู้รีไซเคิล​แปรรูป​กลับมาเป็นผลิตภัณฑ์​สิ่งของเครื่องใช้หมุนเวียนอย่างไม่จบสิ้น​ ไม่ตกเป็นขยะและภาระในการบริหารจัดการ​ เพื่อส่งมอบสิ่งแวดล้อมที่สวยงามให้กับลูกหลานในอนาคต ต่อไป