”ซีพี ออลล์“ มอบหนังสือไวยากรณ์ ไทย-เขมร แก่ ”คณะมนุษยศาสตร์ มศว“

49

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 คุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นผู้แทนบริษัทฯ​ มอบหนังสือไวยากรณ์ ไทย-เขมร และภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน แก่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 120 เล่ม เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาแก่นิสิตภาควิชาภาษาตะวันออก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ ยังได้หารือถึงแนวทางการจัดทำหนังสือภาษาเขมรเล่มอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาเขมรแก่เยาวชน ณ​ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ มศว