เปิดรับสมัครค่าย “กล้าวรรณกรรม” และ “7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” รุ่นที่ 19 ปี 2567

2882

ขอเชิญเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่มีความสามารถด้านการเขียนวรรณกรรมและการวาดการ์ตูน รวมถึงและครู/อาจารย์ที่มีความสามารถด้านการเขียนวรรณกรรม เข้าร่วม “โครงการค่ายกล้าวรรณกรรม” และ “โครงการค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” รุ่นที่ 19 โลกเดือด (Global Boiling) ในวันที่ 1-4 ตุลาคม 2567 ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)

หมดเขต วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือเชิญ โครงการ และใบสมัครแบบ ออฟไลน์ ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการกล้าวรรณกรรมและค่ายการ์ตูน 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน คลิกที่นี่


ส่งผลงานและสมัครเข้าร่วมโครงการ ออนไลน์ ได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้


สมัครออนไลน์ เข้าร่วมโครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 19 (สำหรับนักเรียน) คลิกที่นี่

สมัครออนไลน์ เข้าร่วมโครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 19 (สำหรับครู/อาจารย์) คลิกที่นี่


สมัครออนไลน์ เข้าร่วมโครงการค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 19 คลิกที่นี่


ท่านที่มีปัญหาในการสมัครทางออนไลน์ สามารถโทรสอบถามได้ที่โทร 02-071-2909 ในเวลาราชการ