ซีพี ออลล์ และซีพี รีเทลลิงค์ ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันฯ จัดโครงการ YOUNG BARISTA CAMP

0
454

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ และบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ ประสานความร่วมมือกันดำเนินโครงการ YOUNG BARISTA CAMP เพื่อเสริมสร้างทักษะการชงกาแฟจากขั้นพื้นฐานสู่บาริสต้ามืออาชีพแก่เยาวชนที่บกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 24 คน พร้อมกันนี้ยังได้จัดการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาทีมสุดยอดฝีมือ โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้ไปทัศนศึกษาที่ไต้หวันเพื่อเรียนรู้การทำกาแฟจาก บาริสต้ามืออาชีพระดับโลก

โครงการ YOUNG BARISTA CAMP จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยนำกลุ่มนักเรียนบกพร่องทางการได้ยินที่มีความสามารถโดดเด่นจำนวน 24 คนจากสถานศึกษา 4 แห่ง คือ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร, โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนกาแฟมาเข้าค่ายต่อยอดเพื่อเสริมสร้างทักษะการชงกาแฟขั้นพื้นฐานสู่การเป็นบาริสต้ามืออาชีพ ผ่านกระบวนการฝึกอบรมจากวิทยากรมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด และหน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ต่าง ๆ แก่กลุ่มเยาวชนอย่างใกล้ชิด ซึ่งการจัดโครงการ YOUNG BARISTA CAMP ในครั้งนี้ ถือเป็นการจัดการแข่งขันบาริสต้าสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

โดยในวันแรกเป็นการปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการชงกาแฟ เพื่อทบทวนความรู้ดังกล่าวแก่กลุ่มเยาวชน และในวันที่สองเป็นการแข่งขัน ซึ่งเป็นการแข่งขันประเภททีม ๆ ละ 6 คน โดยแข่งขันการชงเครื่องดื่ม 3 ชนิด ๆ ละ 4 แก้ว คือ เอสเพรสโซ่ร้อน (6 นาที) , คาปูชิโน่ร้อน (12 นาที) และ เมนูพิเศษ(20 นาที) ก่อนการแข่งขันเปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนได้ฝึกซ้อมและระดมสมองเพื่อคิดค้นเมนู Signature Drink สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันครั้งนี้ คือ ทีมจากโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ สมาชิกทีมประกอบด้วย


1. นางสาววรินภรณ์ ทองจำนงค์
2. นางสาววชิราภรณ์ ทองจำนงค์
3. นางสาวณัฎณิชา ปุรณะ
4. นายชนาเมธ กุลสุขรังสรรค์
5. นายธันฐกรณ์ ศรีประเสริฐ
6. นายเกริกเกียรติ จวบบุญ
และคุณครูศศิษณา ดิษฐเจริญ เป็นผู้ควบคุมทีม

สำหรับพิธีปิดการแข่งขันและมอบวุฒิบัตรได้รับเกียรติจาก มร.โทนี่ อู ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ เป็นประธาน  มร.โทนี่ อู กล่าวว่า “สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ โดยสนับสนุนงบประมาณในการนำทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศไป ทัศนศึกษาที่ไต้หวันเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนได้เรียนรู้การทำกาแฟจากบาริสต้ามืออาชีพระดับโลกที่กรุงไทเป มหานครที่มีคาเฟ่และร้านกาแฟเลื่องชื่อมากมาย จนได้รับการขนานนามว่า Taipei Coffee Walk ตลอดจนได้ไปเยือนแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ในไต้หวัน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนกลุ่มนี้เห็นคุณค่าในตนเองและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป”