ซีพี ออลล์ และซีพี รีเทลลิงค์ ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันฯ จัดโครงการ YOUNG BARISTA CAMP

3798

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ และบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ ประสานความร่วมมือกันดำเนินโครงการ YOUNG BARISTA CAMP เพื่อเสริมสร้างทักษะการชงกาแฟจากขั้นพื้นฐานสู่บาริสต้ามืออาชีพแก่เยาวชนที่บกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 24 คน พร้อมกันนี้ยังได้จัดการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาทีมสุดยอดฝีมือ โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้ไปทัศนศึกษาที่ไต้หวันเพื่อเรียนรู้การทำกาแฟจาก บาริสต้ามืออาชีพระดับโลก

โครงการ YOUNG BARISTA CAMP จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยนำกลุ่มนักเรียนบกพร่องทางการได้ยินที่มีความสามารถโดดเด่นจำนวน 24 คนจากสถานศึกษา 4 แห่ง คือ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร, โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนกาแฟมาเข้าค่ายต่อยอดเพื่อเสริมสร้างทักษะการชงกาแฟขั้นพื้นฐานสู่การเป็นบาริสต้ามืออาชีพ ผ่านกระบวนการฝึกอบรมจากวิทยากรมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด และหน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ต่าง ๆ แก่กลุ่มเยาวชนอย่างใกล้ชิด ซึ่งการจัดโครงการ YOUNG BARISTA CAMP ในครั้งนี้ ถือเป็นการจัดการแข่งขันบาริสต้าสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

โดยในวันแรกเป็นการปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการชงกาแฟ เพื่อทบทวนความรู้ดังกล่าวแก่กลุ่มเยาวชน และในวันที่สองเป็นการแข่งขัน ซึ่งเป็นการแข่งขันประเภททีม ๆ ละ 6 คน โดยแข่งขันการชงเครื่องดื่ม 3 ชนิด ๆ ละ 4 แก้ว คือ เอสเพรสโซ่ร้อน (6 นาที) , คาปูชิโน่ร้อน (12 นาที) และ เมนูพิเศษ(20 นาที) ก่อนการแข่งขันเปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนได้ฝึกซ้อมและระดมสมองเพื่อคิดค้นเมนู Signature Drink สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันครั้งนี้ คือ ทีมจากโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ สมาชิกทีมประกอบด้วย


1. นางสาววรินภรณ์ ทองจำนงค์
2. นางสาววชิราภรณ์ ทองจำนงค์
3. นางสาวณัฎณิชา ปุรณะ
4. นายชนาเมธ กุลสุขรังสรรค์
5. นายธันฐกรณ์ ศรีประเสริฐ
6. นายเกริกเกียรติ จวบบุญ
และคุณครูศศิษณา ดิษฐเจริญ เป็นผู้ควบคุมทีม

สำหรับพิธีปิดการแข่งขันและมอบวุฒิบัตรได้รับเกียรติจาก มร.โทนี่ อู ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ เป็นประธาน  มร.โทนี่ อู กล่าวว่า “สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ โดยสนับสนุนงบประมาณในการนำทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศไป ทัศนศึกษาที่ไต้หวันเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนได้เรียนรู้การทำกาแฟจากบาริสต้ามืออาชีพระดับโลกที่กรุงไทเป มหานครที่มีคาเฟ่และร้านกาแฟเลื่องชื่อมากมาย จนได้รับการขนานนามว่า Taipei Coffee Walk ตลอดจนได้ไปเยือนแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ในไต้หวัน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนกลุ่มนี้เห็นคุณค่าในตนเองและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป”