สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ ปี 2562

720

แสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ ประจำปี 2562