“CP ALL” มอบพื้นที่สร้างอาชีพและรายได้แก่กลุ่มคนพิการจังหวัดนครพนม

937

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำนักปฏิบัติการ 2 ร่วมกันดำเนินโครงการ Giving Space: เปิดพื้นที่สร้างโอกาส มอบพื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น   สาขาแลนด์มาร์คพญานาค จ.นครพนม ให้แก่สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครพนม เพื่อวางจำหน่ายสินค้าซึ่งผลิตโดยกลุ่มผู้พิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

    สำหรับพิธีเปิดร้านอย่างเป็นทางการจัดขึ้นเมื่อเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม  2564  โดยมีคุณแสงดาว     อารีย์ หัวหน้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม  ให้เกียรติเป็นประธาน โดยมีคุณญาณวุฒิ ขาวศรี  รองผู้จัดการทั่วไป    สำนักปฏิบัติการ 2 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และคุณอรวรรณ์ เรือนสิงห์ ผู้จัดการฝ่าย   สำนักปฏิบัติการ 2  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีและมอบพื้นที่หน้าร้านเซเว่นฯ ให้แก่คุณวรณี  ณ หนองคาย   ประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครพนม    พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครพนม   มูลนิธิศรีโคตรบูร  สมาคมคนตาบอดจังหวัดนครพนม ฯลฯ  มาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

ผลิตภัณฑ์จากสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครพนมที่จำหน่ายหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาแลนด์มาร์คพญานาค  มีทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรและงานหัตถกรรม  อาทิ กล้วยฉาบ, กล้วยอบเนย, มะม่วงสามรส, กระเป๋าผ้า, ผ้าคลุมไหล่, ผ้าพันคอจากไหมพรม ฯลฯ ขอเชิญผู้สนใจร่วมกันอุดหนุนสินค้าดังกล่าวเพื่อร่วมกันสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนแก่กลุ่มคนพิการ โดยเปิดจำหน่ายทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.