คณะกรรมการเซเว่นบุ๊คอวอร์ดศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตและสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

5428

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นำคณะกรรมการตัดสินหนังสือรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ศึกษาดูงานโรงเรียน สาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสาขาการจัดการธุรกิจการบิน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมี คุณอัญชลี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการ และ ดร.สุภาวดี วงษ์สกุล ที่ปรึกษา โรงเรียนสาธิตพีไอเอ็ม ร่วมด้วย ผู้บริหารหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน สถาบันปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป