คณะกรรมการเซเว่นบุ๊คอวอร์ดศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตและสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

0
663

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นำคณะกรรมการตัดสินหนังสือรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ศึกษาดูงานโรงเรียน สาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสาขาการจัดการธุรกิจการบิน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมี คุณอัญชลี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการ และ ดร.สุภาวดี วงษ์สกุล ที่ปรึกษา โรงเรียนสาธิตพีไอเอ็ม ร่วมด้วย ผู้บริหารหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน สถาบันปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป