กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้นความคิดสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อ “ฉันอยากไปประเทศจีน”

 

เพื่อยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศจีนให้พัฒนาก้าวหน้าไปอีกหนึ่งขั้น สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ จึงร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สายการบินจีนภายในประเทศไทย และบริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด ดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้นความคิดสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อ “ฉันอยากไปประเทศจีน” เพื่อให้ประชาชนชาวไทยสัมผัสได้ถึงความน่าเชื่อถือและหลงรักประเทศจีนผ่านคอนเซ็ปต์ใหม่ “Nihao China”


องค์กรร่วมจัดกิจกรรม

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด, Air China, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Spring Airlines, Juneyao Airlines, Sichuan Airlines

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

บุคคลสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป

หลักเกณฑ์การประกวด

 1. เลือกหัวข้อในการประกวดเพียง 1 หัวข้อเท่านั้น โดยมีให้เลือกทั้งหมด 3 หัวข้อ ดังนี้
  1.1 ขนบธรรมเนียมประเพณีจีน
  1.2 การท่องเที่ยวจีน
  1.3 อาหารจีน
 1. ผู้ส่งผลงานส่งผลได้เพียง 1 ผลงาน (1 หัวข้อ) เท่านั้น ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยตนเอง
 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นคลิปวิดิโอสั้นความยาวไม่เกิน 1 นาที มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสนุกสนาน และมีความคมชัด สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาจีนในการถ่ายทำหรือการนำเสนอ
 3. ผู้ส่งผลงานต้องเผยแพร่ผลงานแบบสาธารณะผ่าน Facebook หรือ Tiktok ของตนเองพร้อมขึ้นต้น แคปชันว่า “ฉันอยากไปประเทศจีน….” พร้อมแท็ก @CNTO-Bangkok @CPALL และใส่แฮชแท็ก #QualityExpress #AirChina #ChinaSouthern #HainanAirlines #SpringAirlines #JuneyaoAir #SichuanAirlines #你好中国 #NihaoChina พร้อมกับนำส่งผลงานผ่าน QR code ที่ผู้ดำเนินโครงการกำหนดไว้

รางวัล

รอบ จำนวนผลงาน รางวัล
รอบคัดเลือก 15 ผลงาน เกียรติบัตร
รอบตัดสิน 7 ผลงาน เกียรติบัตร

ตั๋วเครื่องบินไปกลับไทย-จีน

และโปรแกรมท่องเที่ยวจีนฟรี 5 วันไม่มีค่าใช้จ่าย*

จำนวน 7 รางวัล (กรุณาอ่านหมายเหตุ)

* หมายเหตุ

 1. รางวัลทริปท่องเที่ยวจีนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กรุงเทพ-เซี่ยงไฮ้ จำนวน 4 รางวัล สนับสนุนตั๋วเครื่องบินโดยสายการบิน Spring Airlines และ Juneyao Airlines และกรุงเทพ-ปักกิ่ง จำนวน 3 รางวัล สนับสนุนตั๋วเครื่องบินโดย AirChina และ Hainan  Airlines พร้อมโปรแกรมท่องเที่ยว อาหารและที่พัก สนับสนุนโดย บริษัท ควอลิตี้เอ็กซ์เพรส จำกัด ทั้งนี้ บริษัท ควอลิตี้เอ็กซ์เพรส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการวางแผนทั้งหมด
 2. บริษัท ควอลิตี้เอ็กซ์เพรส จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบทริปท่องเที่ยวจีนทั้ง 2 กลุ่ม

กำหนดเวลา

 1. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2566 และสมัครออนไลน์ทาง https://www.csrcpall.com/gocn
 2. ประกาศผลวันที่ 12 ตุลาคม 2566  ทาง https://www.csrcpall.com และ Facebook :  CSR CPALL
 3. พิธีมอบรางวัล วันที่ 20 ตุลาคม ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ ชั้น 3 บริเวณลานกิจกรรม M Space
 4. ผู้รับรางวัลทั้ง 7 รางวัลเข้าร่วมทริปท่องเที่ยวจีน ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ หรือเมืองปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม  2566 เป็นเวลา 5 วัน (ยังไม่กำหนดวัน)

สอบถามรายละเอียด

 1. https://www.csrcpall.com และ Facebook : CSR CPALL
 2. ส่วนงานส่งเสริมกิจกรรมสังคม บมจ. ซีพี ออลล์ โทรศัพท์ 02-071-2905, 02-071-2909  (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา  8.30-16.30 น.)

เงื่อนไขกรณีได้รับรางวัล

ผู้รับรางวัลต้องถ่ายคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจีนจำนวน 3 คลิป (ไม่จำกัดความยาว) เผยแพร่ ผลงานแบบสาธารณะผ่านทาง Facebook หรือ Tiktok ของตนเอง พร้อมแท็ก @CNTO-Bangkok @CPALL และใส่แฮชแท็ก #QualityExpress #AirChina #ChinaSouthern #HainanAirlines #SpringAirlines #JuneyaoAir #SichuanAirlines #你好中国 #NihaoChina

 การพิจารณาผลงาน  

คณะกรรมการตัดสินทั้งหมด 9 คน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ณ  กรุงเทพฯ เป็นประธานกรรมการ และมีรองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืน บมจ. ซีพี ออลล์เป็น  รองประธานกรรมการ  ร่วมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ และวัฒนธรรมจีน  รวม 7 คน จากองค์กรร่วมจัดกิจกรรม

รอบคัดเลือก

          คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานเข้าสู่รอบคัดเลือก 15 ผลงานจากหลักเกณฑ์ต่อไปนี้  

รายละเอียด จำนวนคะแนน
จำนวนยอดไลค์ของคลิปวิดิโอสั้น 20 คะแนน
ความคิดสร้างสรรค์ 40 คะแนน
ความสมบูรณ์และความถูกต้องของเนื้อหาตรงตามหัวข้อที่เลือก 40 คะแนน

  

รอบตัดสิน

          คณะกรรมการพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อคัดเลือกผู้รับรางวัล 7 ผลงาน

รายละเอียด จำนวนคะแนน
กระแสตอบรับเชิงบวกหลังจากโพสต์คลิปวิดิโอสั้น (ไม่นับรวมยอดไลค์) 20 คะแนน
ความคิดสร้างสรรค์ 40 คะแนน
ความสมบูรณ์และความถูกต้องของเนื้อหาตรงตามหัวข้อที่เลือก 40 คะแนน

  

หมายเหตุเพิ่มเติม

 1. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 2. ผู้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามกฎหมาย
 3. กรณีที่ผู้รับรางวัลไม่สามารถเข้าร่วมทริปท่องเที่ยวได้ถือว่าบุคคลผู้นั้นสละสิทธิ์ รางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 4. สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่า ค่าประกันภัยการเดินทาง ค่าภาษีน้ำมันและค่าภาษีสนามบิน