โครงการค่ายการ์ตูนหรรษาสำหรับบุตรหลานพนักงาน ปีที่ 9

4131

เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2560 สำนัก CSR & Sustainability Management บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “ค่ายการ์ตูนหรรษาสำหรับบุตรหลานพนักงาน” ปีที่ 9 โดยมีบุตรหลานพนักงานในเครือ “ซีพี ออลล์” อายุระหว่าง 6-16 ปี เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 50 คน ณ ห้องโถง อาคารธาราสาทร ชั้น 1

 

 

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะด้านการวาดการ์ตูน ถ่ายทอดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ผ่านการวาดการ์ตูน อีกทั้งส่งเสริมการใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีวิทยากรจากสมาคมการ์ตูนไทย ประกอบด้วย คุณศักดา แซ่เอียว (เซีย ไทยรัฐ), คุณสิทธิพร กุลวโรตตมะ, คุณอินทรายุธ เทพคุณ และคุณพาณี อิทธิบำรุงรักษ์ ร่วมกันถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการวาดการ์ตูนแก่กลุ่มเยาวชนอย่างใกล้ชิด