ไผ่พอเพียง..สู่อนาคตที่ยั่งยืน​ อีกหนึ่งโครงการ​ Green Living​ ที่ซีพี​ ออลล์​มอบให้แก่โรงเรียนในโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED

0
2837

วันที่ 5 ส.ค. 2564 ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED จัดงานสัมมนา “ไผ่พอเพียง..สู่อนาคตที่ยั่งยืน” โดยการนี้ คุณประสิทธ์ ฉกาจธรรม​ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และคุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา​ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานยุทธศาสตร์​สิ่งแวดล้อมฯ​ ได้กล่าวถึงที่มาของโครงการ ก่อนที่การสัมมนาจะดำเนินไปด้วยเนื้อหาที่กลั่นจากประสบการณ์​ของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์​กฤษณะ หอมคง​ ผู้เชี่ยวชาญด้านไผ่ นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการจำหน่าย​ และทำผลิตภัณฑ์จากไผ่ รวมถึงวิทยากรครูผู้ชำนาญการจากโรงเรียน​Best​ Practice​ CONNEXT ED ภายใต้การดูแลขอ​งซีพี ออลล์ ไม่ว่าจะเป็น ครูสราวุธ ขัดเรือน​ จากโรงเรียนบ้านน้ำย้อย​ อ.ป่าซาง​ จ.ลำพูน ผู้ดูแลโครงการ​ Bamboo Project ครูปัณณวิชญ์ แนวสูง​ เกษตรกร​ครูนักคิดผู้สืบสารมรดกเกษตรทฤษฏีใหม่ของพ่อหลวง​จนประสบความสำเร็จในโครงการโคก​ หนอง​ นา​ โมเดลจากโรงเรียนบ้านวังดินสอ​ อ.กบินทร์บุรี​ จ.ปราจีนบุรี​ ให้ความรู้ทั้งด้านการเพาะพันธุ์ การปลูก​ การดูแลรักษา​ การจัดสรรท​รัพยากรน้ำ​ ดิน การใช้ประโยชน์​จากไผ่​ การแปรรูป​ ตลอดจนการหาโอกาส​ และช่องทางทางการตลาด​ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน​ ครูผู้ประสานงาน​ และ School Partner สนใจตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์​ครั้งนี้กว่า 120 คน

อนึ่ง​ สถานการณ์ “ไผ่” ในปัจจุบัน กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก ส่งผลให้เกิดภาวะแคลนจนต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งที่ไผ่เป็นพืชท้องถิ่นที่ผูกผันกับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน จากปัญหาดังกล่าว” ซีพี ออลล์” จึงได้จัดโครงการ​ “ไผ่พอเพียง…สู่อนาคตที่ยั่งยืน” สนับสนุนพันธุ์กล้าไผ่ให้แก่โรงเรียนภาคีเครือข่ายฯที่เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ จำนวนกว่า 1,500 กล้า ถือเป็นก้าวแรกเพื่อการปลูกไผ่ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดโดยไม่ทำลายสมดุลต่อจำนวนไผ่ในประเทศ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของไผ่ทั้งในด้านรักษาสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูสภาพดิน ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก และในด้านเศรษฐกิจ​ ปลูกเพื่อเพิ่มจำนวน และสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้แก่โรงเรียน ก่อให้เกิดภาคีไผ่ยั่งยืน สืบต่อไป