เสวนาปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 23  ในหัวข้อไท่ซุ่ย :  เทพแห่งดวงชงของจีน

3003

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  จัดรายการเสวนาปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 23  ในหัวข้อไท่ซุ่ย :  เทพแห่งดวงชงของจีน  ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร  สิกขโกศล ผู้รู้ด้านวัฒนธรรมไทยและจีน มาเป็นวิทยกร  มีผู้เข้าร่วมกว่า 100  คน ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้อง 1102 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.