ซีพี ออลล์ รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ จากกรมควบคุมมลพิษ

3245

ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา คุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ในโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยคุณสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งมีผู้แทนเข้ารับมอบรวม 12 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ