ซีพี ออลล์ ร่วมประชุมสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ถอดบทเรียนโครงการโรงเรียน กทม.ไร้ถัง

559

วันเสาร์​ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้จัดการทั่วไปส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED ร่วมแชร์การถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนไร้ถัง โดยมี ดร.บุษราคัม ศรีจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการเรียนรู้ ให้เกียรติต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก อ.สุดารัตน์ สังข์ฤทธิ์ (ครูต้อ) ที่ปรึกษาโรงเรียนอนุบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำโมเดลต้นกล้าไร้ถัง มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดกับคณะผู้อำนวยการ และอาจารย์ โรงเรียนสังกัด กทม. ที่ดำเนินโครงการด้านการบริหารจัดการขยะที่ประสบความสำเร็จ 6 โรงเรียน ณ ห้องประชุมศิรินาม สำนักการศึกษา กทม. (คลองสาน)

ทั้งนี้ ปัญหาขยะเป็นปัญหา​ระดับต้นๆ ในนโยบาย 215
ข้อ ของคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ​กรุงเทพ​มหานคร ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดย ซีพี ออลล์ ได้ร่วมสนับสนุนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของ กทม. คือโครงการ “โรงเรียน กทม.ไร้ถัง” และได้มีการจัดสัมมนา พร้อมร่วมลงนาม MOU เมื่อเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา และต่อเนื่องมาถึงกิจกรรม “ถอดบทเรียนโครงการโรงเรียน กทม.ไร้ถัง” มี 6 โรงเรียนแกนนำจาก 6 เขตที่มีประสบการณ์​ในการจัดการขยะมาก่อนจนได้รับรางวัลต่างๆมากมาย คือ

1. ร.ร.บ้านลำต้นกล้วย เขตหนองจอก
2. ร.ร.วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
3. ร.ร.วัดศาลาครืน เขตจอมทอง
4 ร.ร.วัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ
5. ร.ร. มนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ เขตหนองแขม
6. ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช ราชทัณฑ์อุปถัมภ์ เขตจตุจักร

มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์​การจัดการขยะและหาแนวทางดำเนินการร่วมกันที่เป็นแบบอย่างเฉพาะในการจัดการขยะแบบครบวงจรภายใต้วิถี “โรงเรียน กทม.ไร้ถัง” ตามบริบทของโรงเรียนเมือง โดยปีแรกจะมีการนำร่อง 24 โรงเรียน และจะขยายผลไปยัง 437 โรงเรียนสังกัด กทม. จนครบภายในปี 2568 ต่อไป