โรงเรียนเมืองพัทยา11 โรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2557

1494

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม ประกอบด้วย รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ “ป้ากุล” นักเขียน/นักเล่านิทานชื่อดัง อ.พงษ์จันทร์ อยู่เป็นสุข ข้าราชการบำนาญ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร อ.กรองกาญจน์ ถนอมพล อดีตบรรณารักษ์ห้องสมุด โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ อ.สุประภา ศรีทอง บรรณารักษ์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ อ.เกษร บัวทอง บรรณารักษ์ห้องสมุด โรงเรียนนนทรีวิทยา ฯลฯ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองพัทยา11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ต.หนองปรือ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี ในโครงการโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2557

IMG_5560 IMG_5555 IMG_5548 IMG_5536

IMG_5508 IMG_5503 IMG_5502 IMG_5501

ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้รับการต้อนรับและนำเยี่ยมชมจาก นางสาววรรณาภา วรรณศรี ศึกษานิเทศน์เชี่ยวชาญ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศน์เมืองพัทยา และนายจิรศักดิ์ จิตสม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา11 (มัธยมสาธิตพัทยา)

IMG_5564 IMG_5533 IMG_5523 IMG_5512

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม ยังได้เดินทางมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เพื่อบริจาคชุดหนังสือรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด และชุดหนังสือของ รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ “ป้ากุล” ทั้งยังเข้าตรวจเยี่ยมห้องสมุด โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เพื่อสานโครงการรักการอ่านในโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ ต่อไป

IMG_5573 IMG_5585 IMG_5576 IMG_5603 IMG_5598 IMG_5592  IMG_5608 IMG_5606