โรงเรียนเมืองพัทยา 11 ต้นแบบโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม

1202

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 คุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นผู้แทนบริษัทมอบป้ายโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมแก่โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) โดยมีคุณอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมกับมีคุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

 

IMG_8081 IMG_8107IMG_8089 IMG_8048

 

ร่วมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 แห่ง, สมาชิกเมืองพัทยา,คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา), คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมแสดงความยินดี

IMG_8077 IMG_8079

IMG_8048 IMG_8138

“ผมขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับความสำเร็จดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) จะเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียน การเรียนรู้แก่สถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา และสถานศึกษาสังกัดอื่นๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมแห่งการอ่าน การเขียน การเรียนรู้อย่างยั่งยืนสืบไป” คุณสุวิทย์กล่าว

IMG_8127 IMG_8112

IMG_8133 IMG_8131

 

 

สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา 11 เป็นสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และสำนักการศึกษาเมืองพัทยา มาตั้งแต่ปี 2556 โดยที่ผ่านมาทางคณะผู้บริหารโรงเรียน ครูอาจารย์ ตลอดจนผู้ปกครองและผู้นำชุมชน ได้ประสานความร่วมมือกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียน การเรียนรู้ สำหรับนักเรียนในสถานศึกษาทุกช่วงชั้น การพัฒนาห้องสมุด มุมหนังสือ และกิจกรรมอื่นๆ ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง นำมาสู่การผ่านเกณฑ์ประเมินโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมดังกล่าว

 

IMG_8137 IMG_8122

IMG_8047

IMG_8093