ไอเดียกระฉูด !! กับสินค้ากระจูด เส้นกก และข้าวเกรียบปลาดุก ผลิตภัณฑ์จากโรงเรียนต้นแบบคอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED : School Model)

1432

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหารซีพี ออลล์ นำโดยคุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ คุณมานพ สถาพร ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สำนักปฏิบัติการ 5 – RSS พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ “โรงเรียนต้นแบบศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาดุกและกระจูด” ณ โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โดยมีคุณจิตรลดา​ ทองคำ รอง ผอ.สพป.พัทลุง​ เขต1 คุณชลธิชา​ หมื่นหนู นายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย พระครูกาชาดเจ้าคณะตำบลทะเลน้อย​ เจ้าอาวาสวัดประดู่หอม คุณนิษฐกานต์ สุวรรณคีรี​ ผอ.รร.วัดประดู่หอม และคณะอาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ซีพี ออลล์ อย่างอบอุ่น

วิถีดั้งเดิมของชาวบ้านชุมชนทะเลน้อย ประกอบอาชีพหาปลา จักสานเสื่อจากต้นกระจูดและต้นกก เพื่อใช้ในครัวเรือนและจำหน่าย แต่มีปัญหารายได้ไม่พอเลี้ยงชีพ จึงละทิ้งถิ่นฐานไปหางานในตัวเมืองมองข้ามทรัพยากรท้องถิ่นอันมีค่าไปอย่างน่าเสียดาย ทางคณะผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนวัดประดู่หอมฯ จึงตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดตั้ง “โครงการศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาดุกและกระจูด” ภายใต้การสนับสนุนจากซีพี ออลล์ และสามารถดำเนินโครงการได้อย่างยอดเยี่ยมจนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ (School Model) ประจำปี 2564

โดยทางโรงเรียนวัดประดู่หอมฯ ที่มีคุณณัฐกันต์ ปราบสงคราม School Partner จาก ซีพี ออลล์ คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระจูด กก และปลาดุก อีกทั้งช่วยแนะนำด้านการตลาด ขยายกรอบแนวคิดให้ฝึกเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) อีกทั้งแนะนำช่องทางการจัดจำหน่าย ขยายโอกาสขายผ่านโครงการตลาดนัดสวัสดิการพนักงาน (CPALL Market) หรือ โครงการเปิดพื้นที่สร้างโอกาส (Giving Space) โดยมีผลิตภัณฑ์นำร่อง คือ “หูหิ้วถ้วยกาแฟ เส้นกกสายใยรักษ์โลก” ส่งเสริมนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 7 Go Green มีรายได้เสริมให้แก่นักเรียนระหว่างเรียน และเปิดโอกาสให้กับคนในชุมชนนำไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ชุมชน (Learning Community Center) นับเป็นอีกหนึ่งโครงการระดับเพชรยอดมงกุฎที่มีความโดดเด่นระดับประเทศ ยังความภาคภูมิ​ใจมาสู่ชุมชนชาวทะเลน้อย​ จังหวัดพัทลุง​เป็นอย่างมาก