กล้วยสร้างสรรค์ สู่ผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม

1572

วันที่ 9 พ.ย.2564 คุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคุณมานพ สถาพร ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สำนักปฏิบัติการ 5 – RSS ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ “ท่องโลกกล้วย ด้วยศาสตร์ของพ่อ” ณ โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ จ.นครศรีธรรมราช ที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่ดำเนินโครงการได้อย่างยอดเยี่ยม ( Best Practice )

บริบทของโรงเรียนและชุมชน เป็นพื้นที่มีน้ำท่วมขังทุกปี พืชที่สามารถปลูกได้และทนต่อสภาพพื้นที่ คือ “ปาล์มกล้วย” แต่ในบางฤดูกาลผลผลิตมากเกินความจำเป็นจนเกิดการเน่าเสีย ส่วนต้นกล้วยก็ตัดทิ้งโดยไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ใดๆ ทางโรงเรียนจึงคิดหาวิธีแก้ปัญหาดังกล่าว ริเริ่มแนวคิดนำวัสดุที่เหลือใช้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น กระถางต้นไม้จากเยื่อกล้วย, เชือกกล้วยหูหิ้วถ้วยกาแฟ และถาดใส่อาหารทำจากใบตอง นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ขนมที่แปรรูปจากกล้วยน้ำว้าที่สามารถจำหน่าย สร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ อีกด้วย

บันไดขั้นต่อไปของโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ คือ ต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากการทำโครงการ ประยุกต์เข้าสู่ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการเรียน การสอนแบบ Active Learning เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem-based Learning (PBL) พร้อมที่จะเป็น “ศูนย์การเรียนรู้” ให้ชาวบ้านในชุมชนเข้ามาศึกษาเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยองค์ประกอบทั้งหมดจะเป็นหลักประกันความยั่งยืนของโครงการในอนาคตต่อไป