โครงการโรงเรียนรักการอ่าน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา

1657

ในวันที่ 2-3 กันยายน 2559 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา จัดโครงการโรงเรียนรักการอ่าน ให้กับคณะครู-อาจารย์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) เทศบาลนครนครราชสีมา มีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 100 คน

p2_19 p2_18

p2_21 p2_27

พีธีเปิดได้รับเกียรติจากคุณบำรุง เจริญพจน์ รองเทศมนตรี เทศบาลนครนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด และคุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการที่มาและการจัดโครงการรักการอ่าน รวมถึงเป็นเป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ , รศ.กุลวรา ชูพงษ์ไพโรจน์ นักเล่าการ์ตูนชื่อดัง, อาจารย์พงษ์จันทร์ อยู่เป็นสุข อดีตศึกษานิเทศก์สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และ อาจารย์เกษร บัวทอง ข้าราชการบำนาญกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีความรู้เรื่องการจัดห้องสมุดในโรงเรียน

p2_29 p2_25

p2_20 p2_22

p2_23 p2_28

p2_26