ซีพี ออลล์ จับมือเทศบาลเมืองสามพราน และ BeCARE เดินหน้าให้ความรู้ต้นกล้าไร้ถังสู่เยาวชนเพื่อการคัดแยกขยะใน “โครงการโรงเรียนปลอดขยะ”

0
972

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED นำโดยคุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเทศบาลเมืองสามพราน และกลุ่ม BeCARE (Beverage Carton Recycling) จัดอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ โดยใช้โมเดล “ต้นกล้าไร้ถัง” ให้แก่นักเรียนและอาจารย์โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวนกว่า 150 คน โดยมีคุณธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม ณ หอประชุม 50 ปีโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ อ.สามพราน จ.นครปฐม

สำหรับโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ เป็นอีกหนึ่งสถานศึกษา ที่มีปัญหาขยะจำนวนมาก อาทิ เศษอาหาร, ถุงขนม และ กล่องนม UHT จนนำมาสู่ปัญหา “ขยะล้นถัง” จึงเป็นที่มาของโรงเรียนที่ต้องการแก้ปัญหาขยะอย่างจริงจัง ทั้งนี้โมเดล “ต้นกล้าไร้ถัง” จะช่วยเข้าไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ คือ ปรับพฤติกรรมและทัศนคติ โดยให้ความรู้ในการจัดการขยะที่ถูกต้องแก่นักเรียนและบุคลากร โดยมี 3 Key Success คือ 1.ลดการใช้ขยะรีไซเคิล 2. คัดแยกขยะที่ต้นทาง 3. เผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม ซึ่ง ซีพี ออลล์ ยินดีที่จะร่วมจับมือกับโรงเรียนและเทศบาลในการเป็นภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้ถัง โดยมีเป้าหมายจะทำให้เป็น “โรงเรียนไร้ถัง” ในอนาคตต่อไป