ซีพี ออลล์ ร่วมหารือกับทีม รองผู้ว่าฯ กทม. ร่วมผลักดันโครงการเพื่อสังคม การศึกษาและสิ่งแวดล้อม

874

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2565 คุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นำทีมคณะผู้บริหารสำนักฯ เข้าพบคุณศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะที่ปรึกษา โดยหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง ซีพี ออลล์ และกรุงเทพมหานคร ในการสนับสนุนโครงการพัฒนาสังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ทั้งนี้ รองผู้ว่าฯ ศานนท์ ให้การชื่นชม ซีพี ออลล์ ที่ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมร่วมผลักดันและสนับสนุนโครงการที่ ซีพี ออลล์ ดำเนินการอยู่ อาทิ โครงการลดขยะเพิ่มประโยชน์ ภายใต้แนวคิดโรงเรียน/ชุมชนไร้ถัง (ด้านสิ่งแวดล้อม), โครงการโรงเรียนรักการอ่าน (ด้านการศึกษา) ,โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทางด้านดนตรีไทย (ด้านศิลปวัฒนธรรม) และ โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสให้กับผลิตภัณฑ์​ท้องถิ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร(นโยบายMade in​ Bangkok)​เพื่อพัฒนา​ต่อไปเป็น SME(ด้านพัฒนาสังคม) เข้าสู่นโยบาย”กรุงเทพฯ 9 ดี” (นโยบาย 9 มิติ) โดยอ้างอิงจากดัชนีชี้วัดเมืองน่าอยู่ (The Global Liveability Index)ของ Economist Intelligence Unit (EIU) โดยมีเป้าเพื่อพัฒนาให้กรุงเทพฯเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน