โครงการอบรมการเขียนวรรณกรรมเบื้องต้น

1000

ในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จัดโครงการอบรมการเขียนวรรณกรรมเบื้องต้น ให้กับผู้ต้องขัง เพื่อเป็นการพัฒนางานเขียนให้กับผู้เข้าอบรมกว่า 50 คน โดยคุณชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรศิลป์ และคุณขจรฤทธิ์ รักษา นักเขียนรางวัลศิลปาธร เป็นวิทยากร และมีคุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม

IMG_0330 IMG_0432

IMG_0440 IMG_0445

 
ในพิธีปิด นางชฏาพร รักษาทรัพย์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีปิด และมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องสมุดพร้อมปัญญา ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

 

IMG_0433 IMG_0232

IMG_0225 IMG_0185

IMG_0149 IMG_0116

IMG_0319 IMG_0350

IMG_0326 IMG_0311

IMG_0390 IMG_0409

IMG_0358 IMG_0209

IMG_0212 IMG_0159