โครงการสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมการอ่านบูรณาการทุกกลุ่มสาระ

3284

ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2558 บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งสง จัดโครงการสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมการอ่านบูรณาการทุกกลุ่มสาระ ด้วยศิลปะการเล่านิทาน สืบสานสำนวนไทย ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง จัหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้าอบรมแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มครูเทศบางนครทุ่งสง และกลุ่มนักเรียนเทศบาลนครทุ่งสง กว่า 200 คน

IMG_9875 IMG_9878

IMG_9940 IMG_9880

ได้รับเกียรติจาก คุณทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นประธานในพิธี, คุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับ และ รศ. กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ และอาจารย์สุเทพ กิตติสุนทร เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

IMG_9890 IMG_9892

IMG_9956 IMG_9901

IMG_9902 IMG_9934

IMG_9946 IMG_9950

IMG_9966 IMG_9967

IMG_9980 IMG_9986

IMG_9989 IMG_9995