โครงการบันไดกวี รุ่นที่ ๖ เปิดรับสมัครแล้ว

6034

ตามที่คณะกรรมการโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทกวีนิพนธ์ได้ดำริจัดโครงการบันไดกวี เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถด้านกวีนิพนธ์ที่มีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ โดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินโครงการ ทั้งนี้โครงการบันไดกวีจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสเยาวชนไทยเข้าใจรูปแบบ ฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทยมีความสามารถในการสร้างสรรค์กวีนิพนธ์ที่มีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ โดยคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ เห็นสมควรจัด โครงการบันไดกวี รุ่นที่ ๖ สำหรับเยาวชนและครูอาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ วันที่ ๒-๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

ยังสามารถส่งผลงานได้ตลอดเดือนมิถุนายน เนื่องจากสถานะการณ์โควิด 19

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2-071-2903 หรือผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://www.csrcpall.com/

 

ดาวน์โหลดจดหมายเชิญและข้อมูลการสมัครแบบออฟไลน์คลิกที่นี่


สำหรับผลงานนักเรียน

ส่งผลงานออนไลน์ (สำหรับนักเรียน) เข้าร่วมโครงการค่ายบันไดกวี รุ่นที่ 6 คลิกที่นี่


สำหรับส่งผลงานครู

ส่งผลงานออนไลน์ (สำหรับครู/อาจารย์) เข้าร่วมโครงการค่ายบันไดกวี รุ่นที่ 6 คลิกที่นี่


 

ท่านที่มีปัญหาในการส่งผลงานออนไลน์ สามารถโทรสอบถามได้ที่โทร 02-071-2909 ในเวลาราชการ