แสดงยินดีแก่คุณธีรภาพ โลหิตกุล ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (สารคดี) ปี 2558

3550

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม  2559 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  โดยโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด เป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงยินดีแก่คุณธีรภาพ โลหิตกุล กรรมการตัดสินประเภทสารคดี  ในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (สารคดี) ปี 2558 ณ ห้องอาหารซัมเมอร์ พาเลซ  โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ  โดยได้รับเกียรติจากคุณสุวิทย์  กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  กล่าวต้อนรับ และมีศาสตราจารย์  ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์   นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวรและนายกสภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ในฐานะผู้แทนคณะกรรมการกิตติมศักดิ์โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด กล่าวแสดงความยินดี

 

 

พร้อมทั้งมีศิลปินแห่งชาติ นักเขียน  นักวิชาการวรรณกรรมเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ  คุณสุกัญญา  ชลศึกษ์ (กฤษณา อโศกสิน) , คุณอัศศิริ ธรรมโชติ, คุณชมัยภร บางคมบาง, รศ.ยุพร แสงทักษิณ, ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์  ฯลฯ