แสดงความยินดีแก่ “ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ปี 2557”

1095

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คณะทำงานโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่คุณชมัยภร บางคมบาง ในโอกาสได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2557 ณ ห้องอาหารไบยุน ชั้น 60 โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทรใต้ โดยมีคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นผู้แทนบริษัทกล่าวแสดงความยินดี

IMG_9592 IMG_9585

IMG_9506 IMG_9527

ในวันดังกล่าว มีคณะผู้บริหารบริษัท ซีพี ออลล์ฯ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ คณะกรรมการกิตติมศักดิ์และคณะกรรมการตัดสินหนังสือดีเด่นรางวัลเซเวนบุ๊คอวอร์ด ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติในแวดวงวรรณกรรมเข้าร่วมงานและร่วมแสดงความยินดีแก่คุณชมัยภร บางคมบาง เป็นจำนวนมาก อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ราชบัณฑิต, ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิตและนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย, คุณสุกัญญา ชลศึกษ์ (กฤษณา อโศกสิน) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2521, คุณประยอม ซองทองศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2548, คุณอดุล จันทรศักดิ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2551, คุณประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2554 เป็นต้น

IMG_9719 IMG_9645 IMG_9603 IMG_9611 

IMG_9640 IMG_9557

IMG_9710 IMG_9518

IMG_9840 IMG_9836

IMG_9533 IMG_9763

 

IMG_9565 IMG_9570

IMG_9819