โครงการส่งเสริมการอ่าน “แม่ลูกผูกพัน อ่านทุกวันบันทึกทุกคืน”

3903

ในวันที่ 8 กันยายน 2558 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย มอบป้ายบ้านรักการอ่าน และชุมชนรักการอ่าน ในโครงการส่งเสริมการอ่าน “แม่ลูกผูกพัน อ่านทุกวันบันทึกทุกคืน” เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนงาเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

1442277468545 1442277470647

IMG_9312 IMG_9312

 

ในพีธีรับมอบป้ายได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานมอบป้ายรักการอ่าน โดยป้ายบ้านรักการอ่านมอบ จำนวน 62 ป้าย สำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่าน 100 วัน ตั้งแต่ 5 พฤษภาคม 2558 -12 สิงหาคม 2558 ตำบลละ 1 คน และป้ายชุมชนรักการอ่านจำนวน 9 ป้าย ในเขตจังหวัดหนองคาย

 

1442277474291 1442277479401

1442277483729 1442277486101

IMG_9314 IMG_9315

IMG_9320 IMG_9321

 

การประสานความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เริ่มตั้งแต่ปี 2555 ในจัดหวัดอุบลราชธานี,มุกดาหาร และขยายผลต่อในจังหวัดหนองคาย ในปี 2558 ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในทุกชุมชน