“ซีพี ออลล์” สนับสนุนการจัดประกวดเยาวชนต้นแบบ “แฟนพันธุ์แท้พระอภัยมณี”

3637

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้การสนับสนุนสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์จัดการประกวดเยาวชนต้นแบบ “แฟนพันธุ์แท้พระอภัยมณี” เนื่องในวันสุนทรภู่ ณ หอสมุดเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมอบอาหารว่างและอาหารกลางวันแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญของวันสุนทรภู่ ร่วมสืบสานภาษาไทยและวรรณคดีไทย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ๘๔ คน สำหรับพิธีเปิดการประกวดได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ปาฐกถาในหัวข้อ “สุนทรภู่กับการท่องเที่ยว”

บรรยากาศการแข่งขันแฟนพันธุ์แท้พระอภัยมณีในครั้งนี้เป็นไปอย่างเข้มข้น เนื่องจากนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันล้วนมีความรู้และมีความสนใจเกี่ยวกับวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีอย่างแท้จริง สำหรับผลการประกวดมีดังนี้

๑. รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนเขมาภิรตาราม

ทั้งนี้ พิธีมอบโล่รางวัลจะจัดขึ้นในกิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งสมาคมภาษา และหนังสือแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์จะจัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒